BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#1126
Osnivanje i historijat Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Sudska policija Federacije BiH je prva institucija ove vrste uspostavljena u Bosni i Hercegovini i zemljama okruženja.

Sudska policija Federacije BiH je uspostavljena i ustrojena u okvirima sudske vlasti Federacije BiH i kao takva ima zadatak da osigura provedbu načela nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, odnosno da kao dio sudske vlasti pravosudnim institucijama i nositeljima pravosudnih funkcija stvori neophodno potreban sigurnosni ambijent u radu, te realizacijom naredbi pravosudnih institucija stvori druge preduslove za rad i nesmetano funkcionisanje pravosuđa i osigura provođenje sudskih odluka.

Osnovana je shodno odredbi člana IV C.8.(1) Ustava Federacije BiH kojom je utvrđeno da će se osnovati sudska policija radi pomoći sudovima u Federaciji BiH, te shodno Zakonu o Sudskoj policiji u Federaciji BiH koji uređuje ovlaštenja, organizaciju, sredstva za rad, prava i obaveze, radne odnose i druga pitanja od značaja za rad Sudske policije u Federaciji BiH.

Zakon o Sudskoj policiji Federacije BiH donesen je 1996. godine i objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 19/96, a prvih dvadeset službenika sudske policije su zvanično sa radom počeli dana 04.02.1999. godine, da bi danas Sudska policija Federacije BiH imala sistematizirano 550 službenika sudske policije, od čega je popunjeno ukupno 525 radnih mjesta.

U 2004. godini donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskoj policiji Federacije BiH koji je objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, broj 37/04, a kojim je pored ostalog definisano da će pored osiguranja sudova Sudska policija Federacije BiH poslove iz svoje nadležnosti izvršavati i za tužilaštva u Federaciji BiH, odnosno za Federalno tužilaštvo i kantonalna tužilaštva.

Službenici sudske policije su sa ciljem izvršenja zadataka shodno zakonskim i podzakonskim propisima naoružani i opremljeni posebnom opremom i sredstvima prinude, a poslove su obavezni izvršavati i u slučaju kada izvršenje tih poslova dovodi u opasnost njihov život.

Sudska policija Federacije BiH pored lično zadužene opreme i naoružanja, posjeduje i drugu sofisticiranu opremu potrebnu za izvršenje poslova iz svoje nadležnosti, kao što su namjenska službena vozila, uređaji za detektciju metala, uređaji za pregled prtljaga, uređaji za pregled osoba, sistemi video nadzora, sistem radio veze i drugo.

U cilju izvršenja visoko rizičnih i najsloženijih poslova iz djelokruga rada Sudske policije Federacije BiH, kao i za pružanje mjera zaštite svjedoka pred pravosudnim institucijama Federacije BiH ustrojena je Interventno-operativna jedinica Sudske policije Federacije BiH, čiji službenici su profesionalno obučeni, osposobljeni i opremljeni za izvršenje najsloženijih poslova, kao što su visoko rizična lišenja slobode, visoko rizična sprovođenja, transporti i pratnje, bliska zaštita osoba u pokretu, zaštita svjedoka, djelovanje u posebnim okolnostima i sl.

Navedena jedinica je pored ostalog opremljena i dugocjevnim vatrenim oružjem, hemijskim sredstvima, sredstvima za onesposobljavanje i drugom opremom potrebnom za djelovanje u visoko rizičnim sitacijama.

Opis nadležnosti Sudske policije Federacije Bosne i Hercegovine

Sudska policija Federacije BiH u smislu zakonskih i podzakonskih propisa nadležna je da za potrebe sudova i tužilaštava u Federaciji BiH izvršava sljedeće poslove:

osiguranje informacija;
dovođenje svjedoka, osumnjičenog, optuženog ili vještaka;
lišenje slobode osuđenih osoba i osoba kojim je određena mjera pritvora;
održavanje reda u sudnici i prostorijama tužiteljstva;
sigurnost nositelja pravosudnih funkcija i zaposlenika u pravosudnim institucijama;
sigurnost zgrada pravosudnih institucija;
osiguranje prisustva pozvanih svjedoka i zaštita svjedoka;
sprovođenje osuđene osobe u organ za izvršenje sankcija u kojem treba izvršiti izrečenu sankciju;
pretresanje stana i osoba;
privremeno oduzimanje predmeta;
provođenje naloga u vezi s osiguranjem izvršenja sudskih odluka;
provođenje drugih naloga pravosudnih institucija za poduzimanje radnji kojima se osigurava uspješnost vođenja odgovarajućeg postupka.

Sudska policija Federacije BiH naprijed navedene poslove izvršava za:

Ustavni sud Federacije BiH;
Vrhovni sud Federacije BiH;
Federalno tužilaštvo Federacije BiH;
deset kantonalnih sudova;
deset kantonalnih tužilaštava;
30 općinskih sudova;
13 odjeljenja općinskih sudova;


Organizaciona struktura

Zakonom o Sudskoj policiji Federacije BiH i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Sudske policije u Federaciji BiH, utvrđena je unutrašnja organizacija Sudske policije u Federaciji BiH, kako slijedi:

1. Odjeljenje sudske policije sudova Federacije BiH u čijem sastavu djeluje:

Interventno-operativna jedinica Sudske policije Federacije BiH, i
Stanica sudske policije Federacije BiH, sa sjedištem u Vrhovnom sudu Federacije BiH.

2. Odjeljenje sudske policije sudova u Kantonu Sarajevo u čijem sastavu djeluje:

Stanica sudske policije Sarajevo;

3. Odjeljenje sudske policije sudova u Zeničko-dobojskom kantonu u čijem sastavu djeluju:

Stanica sudske policije Zenica;
Stanica sudske policije Visoko;
Stanica sudske policije Zavidovići;
Stanica sudske policije Tešanj;
Stanica sudske policije Žepče, i
Stanica sudske policije Kakanj.

4. Odjeljenje sudske policije sudova u Tuzlanskom kantonu u čijem sastavu djeluju:

Stanica sudske policije Živinice;
Stanica sudske policije Gradačac;
Stanica sudske policije Kalesija;
Stanica sudske policije Gračanica;
Stanica sudske policije Lukavac, i
Stanica sudske policije Banovići.

5. Odjeljenje sudske policije sudova u Unsko-sanskom kantonu u čijem sastavu djeluju:

Stanica sudske policije Cazin;
Stanica sudske policije Sanski Most;
Stanica sudske policije Velika Kladuša, i
Stanica sudske policije Bosanska Krupa;

6. Odjeljenje sudske policije sudova u Srednjobosanskom kantonu u čijem sastavu djeluju:

Stanica sudske policije Travnik;
Stanica sudske policije Bugojno;
Stanica sudske policije Kiseljak, i
Stanica sudske policije Jajce.

7. Odjeljenje sudske policije sudova u Hercegovačko-neretvanskom kantonu u čijem sastavu djeluju:

Stanica sudske policije Mostar;
Stanica sudske policije Konjic, i
Stanica sudske policije Čapljina;

8. Odjeljenje sudske policije sudova u Zapadno-hercegovačkom kantonu u čijem sastavu djeluju:

Stanica sudske policije Široki Brijeg, i
Stanica sudske policije Ljubuški;

9. Odjeljenje sudske policije sudova u Kantonu 10 Livno u čijem sastavu djeluje;

Stanica sudske policije Livno;

10. Odjeljenje sudske policije sudova u Posavskom kantonu u čijem sastavu djeluje:

Stanica sudske policije Orašje;

11. Odjeljenje sudske policije sudova u Bosansko-podrinjskom kantonu u čijem sastavu djeluje:

Stanica sudske policije Goražde.

izvor: https://advokat-prnjavorac.com

long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]