BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By Lega
#4103
Sudita Keita protiv Mađarske (predstavka br. 42321/15)

Slučaj se odnosio na poteškoće podnosioca predstavke kao osobe bez državljanstva da regulira svoj pravni status u Mađarskoj tokom razdoblja od 15 godina. Utvrđena povreda člana 8. (pravo na privatni i porodični život). Dosuđena pravična naknada u iznosu od 8.000Eur na ime nematerijalne štete, te određeni iznos za troškove i izdatke.

Pozitivne obaveze države prema članu 8. Konvencije • Neizvjesnost u rješavanju pravnog statusa koja ima negativne posljedice na pristup zdravstvenoj zaštiti i zapošljavanju • Nedostatak učinkovitog i dostupnog postupka ili kombinacije postupaka koji omogućavaju daljnji boravak u zemlji i rješavanje statusa s obzirom na interese privatnog života • Nemogućnost podnositelja predstavke da ispuni zakonske uslove za status osobe bez državljanstva suprotno obavezama prema međunarodnom pravu.

1. Mozda im je iskazana uredna dostava, a zaista n[…]

ISPUNjENOST USLOVA ZA OTKAZ UGOVORA O RADU ČLANU S[…]

ISPUNjENOST USLOVA ZA ISPLATU IZ DOBITI Zakon o po[…]

SAVJESTAN I NESAVJESTAN POSJEDNIK Zakon o vlas[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja