BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ustavni sistem Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#364
STUPANJE NA SNAGU ZAKONA

Zakoni stupaju na snagu kako je u njima utvrđeno, ali ne ranije nego što budu objavljeni u službenom glasilu FBiH.
Zakoni nemaju retroaktivno dejstvo.
PRAVILO: Ustavom se stvari utvrđuju, a zakonom propisuju.
Vacatio Legis - vakacioni rok (čekanje zakona) – rok po isteku kojeg će se zakon početi primjenjivati, iako je stupio na snagu npr. zakon stupa na snagu 8. dana od dana objvljivanja a počet će se primjenjivati u roku od 6 mjeseci kao što je npr bio slučaj sa porodičnim zakonom, (razlog za vakacioni rok je (najčešće) radi donošenje podzakonskih propisa).
Odluke visokog predstavnika su konačne i obvezujuće (član 10 Ustava BiH), a Parlament je dužan usvojiti zakone u identičnom tekstu kao te odluke.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]