BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4534
Strøbye and Rosenlind v. Denmark (br. 25802/18 i 27338/18), 2.2.2021. Nema povrede člana 3. Protokola broj 1 uz EK
Nema povrede člana 14. EK

Aplikanti su Tomas Strøbye i Martin Rosenlind, danski državljani.

Slučaj se odnosi na obespravljenost aplikanata kao rezultat oduzimanja njihove poslovne sposobnosti.

Aplikanti su 1984. i 2009. godine lišeni poslovne sposobnosti. Kao rezultat toga, izgubili su pravo glasa.

Pokrenuli su postupak protiv danskog ministarstva unutrašnjih poslova, tvrdeći da im je uskraćeno pravo glasa na parlamentarnim izborima 2015. godine. Visoki sud istočne Danske odbio je tužbe, utvrdivši da je oduzimanje biračkog prava pojedincima kojima je oduzeta poslovna sposobnost u skladu sa zakonodavstvom tokom mnogih godina, te da međunarodne obaveze Danske na to nisu utjecale. Vrhovni sud potvrdio je tu odluku, napominjući da biračko pravo nije apsolutno.

Uslijedila je javna rasprava koja je kulminirala zakonodavnim izmjenama i dopunama kojima je bio cilj vratiti glasačka prava nekim pojedincima koja su ih izgubili, bez ukidanja odluke o oduzimanju poslovne sposobnosti.

Aplikantima su 20. maja 2019. odnosno 9. novembra 2019. vratili pravo glasa na općim izborima.

Pozivajući se na član 3. Protokola br. 1 (pravo na slobodne izbore) uz Evropsku konvenciju i član 14. Konvencije, aplikanti se žale da su nezakonito lišeni prava glasa.

Evropski sud je utvrdio da su danske vlasti procijenile i razvile pravni odgovor na situacije slične situaciji aplikanata i da s aplikantima nije postupano na nesrazmjeran način. Evropski sud je zaključio da nije došlo do kršenja njihovih prava.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]