BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4615
Stoimenovikj i Miloshevikj Vs North Macedonia
(br. 59842/14), 25.3.2021. Povreda člana 6. EK
Aplikanti su Nikola Stoimenovikj i Marko Miloshevikj, državljani Republike Sjeverne Makedonija. Oni su otac i sin.

Slučaj se odnosi na građanski postupak koji je uključivao B.S., majku g. Stoimenovikja i baku gospodina Miloshevikja. U tom postupku odlučivalo je vijeće Vrhovnog suda u kojem je bio i sudija (M.S.) koji je prethodno presudio u usko povezanoj krivičnoj stvari protiv nje.

Pozivajući se na član 6. stav 1. (pravo na pošteno suđenje), aplikanti se žale na nedostatak nepristranosti vijeća Vrhovnog suda.

Evropski sud je zaključio da u okolnostima konkretnog slučaja strahovi prvog aplikanta da je sudija M.S. već stvorio mišljenje o meritumu građanskog predmeta prije nego što je pokrenut pred Vrhovnim sudom bi se mogli smatrati objektivno opravdanim. Shodno tome, sastav vijeća Vrhovnog suda nije uspio ispuniti traženi standard Konvencije prema objektivnom testu.
Murat Aksoy Protiv Turske

Murat Aksoy Protiv Turske Povreda čl. 5.1 i 10[…]

E.G. protiv Republic of Moldova

E.G. protiv Republic of Moldova Povreda članova […]

Službeni glasnik BiH, broj 23/21 Ustavni sud Bosne[…]

Službeni glasnik BiH, broj 23/21 Ustavni sud Bosne[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja