BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#4615
Stoimenovikj i Miloshevikj Vs North Macedonia
(br. 59842/14), 25.3.2021. Povreda člana 6. EK
Aplikanti su Nikola Stoimenovikj i Marko Miloshevikj, državljani Republike Sjeverne Makedonija. Oni su otac i sin.

Slučaj se odnosi na građanski postupak koji je uključivao B.S., majku g. Stoimenovikja i baku gospodina Miloshevikja. U tom postupku odlučivalo je vijeće Vrhovnog suda u kojem je bio i sudija (M.S.) koji je prethodno presudio u usko povezanoj krivičnoj stvari protiv nje.

Pozivajući se na član 6. stav 1. (pravo na pošteno suđenje), aplikanti se žale na nedostatak nepristranosti vijeća Vrhovnog suda.

Evropski sud je zaključio da u okolnostima konkretnog slučaja strahovi prvog aplikanta da je sudija M.S. već stvorio mišljenje o meritumu građanskog predmeta prije nego što je pokrenut pred Vrhovnim sudom bi se mogli smatrati objektivno opravdanim. Shodno tome, sastav vijeća Vrhovnog suda nije uspio ispuniti traženi standard Konvencije prema objektivnom testu.

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]