BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1180
ŠTA JE FAKTORING I ZAŠTO FAKTORING?

Faktoring je specifičan oblik kratkoročnog finansiranja na temelju prodaje kratkoročne aktive preduzeća (prvenstveno potraživanja od Kupaca bez sredstava osiguranja plaćanja) specijaliziranoj finansijskoj organizaciji koja se naziva Faktor, u našem slučaju Banka.

Prednosti faktoringa:

Bolje mogućnosti za finansiranje Vašeg poslovanja. Faktoring Vam omogućava brz i jednostavan pristup izvorima vanjskog finansiranja, bez smanjenja Vaše kreditne sposobnosti i bez opterećenja Vaših kreditnih limita kod Banaka.

Bolja likvidnost i lakše upravljanje novčanim tokovima. Finansiranje putem faktoringa utiče na povećanje obrtnih sredstava (otkupom potraživanja prije dospijeća omogućen je priliv sredstava), brži rast društva, porast prodaje, a time i lakše planiranje novčanih tokova. To Vam između ostaloga omogućava pravovremeno plaćanje obaveza prema Vašim dobavljačima, te korištenje određenih pogodnosti, kao npr. popusta i rabata od Vaših dobavljača.

Ušteda vremena i novca. Prenošenjem administrativnog praćenja ustupljenih potraživanja na Banku možete sniziti troškove Vašeg poslovanja, što utiče na rentabilnost poslovanja Vašeg društva, ali i na bolju platnu disciplinu Vaših Kupaca.

Konkurentniji uslovi prodaje. Prijenos potraživanja na Faktora/Banku omogućava kreditiranje Vaših Kupaca bez dodatnih garancija, što Vaše društvo čini konkurentnijim na tržištu.

Mogućnost dobivanja novčanih sredstava unatoč nepovoljnom bonitetu. Ovisno o tipu faktoringa, odluka o plasiranju sredstava od strane Faktora/Banke ovisi o kvaliteti Vaših potraživanja, a rizik je na strani Kupca, za razliku od tradicionalnog poslovanja banke, gdje odluka o odobrenju plasmana ovisi o bonitetu samog Klijenta.Advokat Sarajevo - Advokat u Sarajevu
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]