BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4412
Şık v. Turkey
(No. 2) (br. 36493/17), 24.11.2020. Povreda člana 5. st. 1 EK
Nema povrede člana 5. st. 4 EK Povreda člana 10. EK
Nema povrede člana 18. EK

Slučaj se odnosio na početni i nastavak istražnog zatvora novinara Ahmeta Şika, koji je bio osumnjičen za širenje propagande u korist organizacija koje se smatraju terorističkim organizacijama ili pružanjem pomoći ovim organizacijama putem članaka i intervjua objavljenih u turskim dnevnim novinama Cumhuriyet i postovima na društvenim mrežama koji su kritizirali vladinu politiku.

Evropski sud je zaključio da je došlo do kršenja člana 5. stav 1. (pravo na slobodu i sigurnost) člana 10. (sloboda izražavanja), da nije došlo do kršenja člana 5. stav 4. (pravo na brzu reviziju zakonitosti pritvora); da nije došlo do kršenja člana 18 (granice korištenja ograničenja prava).

Sud je zaključio da se za aplikanta nije moglo opravdano sumnjati, u vrijeme njegovog smještaja u pritvora, da je počinio krivična djela širenja propagande u korist terorističke organizacije ili pomoć tim organizacijama. Drugim riječima, činjenice slučaja nisu išle u prilog zaključku da je protiv njega postojala osnovana sumnja. U skladu s tim, iako su određene pod sudskim nadzorom, naredbe za prvobitno i daljnje zadržavanje g. Şıkapuka zasnivale su se na pukoj sumnji.

Sud je posebno smatrao da je pisani materijal za koji je g. Şık optužen i na osnovu koga je smješten u pritvor ušao u opseg javne rasprave o činjenicama i događajima koji su već bili poznati, da predstavlja ostvarivanje sloboda iz Konvencije, te da ne podržava ili zagovara upotrebu nasilja


1 Informacije su pripremljene u saradnji između Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Informacije su isključivo informativnog karaktera i ne obavezuju Sud.

u političkoj sferi niti ukazuju na bilo koju želju aplikanta da pridonese ilegalnim ciljevima terorističkih organizacija, odnosno upotrebi nasilja i terora za političke ciljeve. Sud je dalje utvrdio da miješanje u prava i slobode g. Şika, gledano u svjetlu prava na slobodu izražavanja, nije bilo propisano zakonom. Što se tiče dužine postupka pred turskim ustavnim sudom, Sud je u specifičnim okolnosti ovog slučaja utvrdio da nije došlo do kršenja prava g. Şıka na „brzu reviziju” zakonitosti njegovog pritvora.

Sud je također utvrdio da g. Şık nije izvan razumne sumnje utvrdio da je njegov prethodni pritvor određen u svrhu koja nije propisana Konvencijom.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]