BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By LegaForum
#4402
Šifre Općina u BiH za uplatu taksi


Općine u BiH sa brojevima za uplatu

U listi ispod nalaze se brojevi općina u BiH potrebni da bi se izvršila uplata za izdavanje pogranične propusnice.
Naziv kantona / općine u Federaciji Bosne i Hercegovine Šifra općine
Unsko-sanski kanton
Bihać 003
Bosanska Krupa 008
Bosanski Petrovac 011
Cazin 019
Ključ 048
Sanski Most 076
Velika Kladuša 097
Bužim 124
Posavski kanton
Orašje 068
Odžak 066
Domaljevac-Šamac 012
Tuzlanski kanton
Banovići 001
Gračanica 035
Gradačac 036
Kalesija 044
Kladanj 047
Čelić 056
Lukavac 057
Srebrenik 085
Tuzla 094
Živinice 106
Doboj-Istok 128
Sapna 138
Teočak 142
Zeničko-Dobojski kanton
Breza 016
Kakanj 043
Maglaj 060
Olovo 067
Tešanj 090
Vareš 096
Visoko 098
Zavidovići 102
Zenica 103
Žepče 105
Doboj-Jug 132
Usora 025
Bosansko-Podrinjski kanton
Goražde 033
Foča 134
Pale 136
Srednjobosanski kanton
Bugojno 017
Busovača 018
Donji Vakuf 026
Dobrezići 050
Fojnica 030
Gornji Vakuf 034
Jajce 042
Kiseljak 046
Kreševo 051
Novi Travnik 065
Travnik 091
Vitez 100
Hercegovačko-neretvanski kanton
Čapljina 021
Čitluk 023
Grad Mostar 180
Jablanica 041
Konjic 049
Neum 107
Prozor-Rama 073
Ravno 207
Stolac 086
Zapadnohercegovački kanton
Široki Brijeg 054
Grude 037
Ljubuški 059
Posušje 070
Kanton Sarajevo
Hadžići 038
Ilijaš 040
Centar 077
Ilidža 078
Novo Sarajevo 079
Vogošća 080
Novi Grad 108
Stari Grad 109
Trnovo 093
Kanton 10
Livno 055
Tomislav-Grad 028
Kupres 052
Glamoč 032
Bosnsko Grahovo 013
Drvar 027

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]