BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
#2936
Sadržaj prijedloga za izdavanje naredbe za privremeno oduzimanje predmeta (član 65. ZKP BiH)

Objavljeno u: Biltenu sudske prakse suda Bosne i Hercegovine Bilten br. 8/2018

Tužilac je dužan u prijedlogu za izdavanje naredbe za privremeno oduzimanje predmeta iz člana 65. ZKP-a BiH navesti osnove sumnje o počinjenju krivičnog djela u službi čijeg dokazivanja se predlaže oduzimanje predmeta.

Iz obrazloženja:

U konkretnom slučaju, Sud je utvrdio da prijedlog Tužilaštva ne sadrži dovoljno podataka na osnovu kojih bi Sud mogao izdati naredbu za privremeno oduzimanje predmeta. Naime, prijedlogom je navedeno da predmeti čije oduzimanje se predlaže mogu poslužiti kao dokaz u krivičnom postupku. Međutim, izjašnjenjem Tužilaštva od dana 18.06.2018.godine negira se postojanje osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo. Na ovaj način je Sudu onemogućeno vršenje procjene da li predmeti mogu poslužiti kao dokaz, s obzirom da ostaje nepoznato krivično djelo u službi čijeg dokazivanja se isti oduzimaju.

U tom smislu je nužno uzeti u obzir značaj procesne radnje čije izvršenje Tužilaštvo predlaže, a koja se veže za član 1. Prvog protokola uz EKLJP koji se odnosi na zaštitu imovine. Stoga bi Sud izdavanjem naredbe za oduzimanje predmeta u cilju "vršenja provjera", bez uvida u priloge koji potvrđuju navode iz prijedloga, iskazao nekritički pristup prijedlozima Tužilaštva, čime bi uloga Suda u postupku u kojem se vrši restrikcija prava na imovinu bila obesmišljena, unatoč odredbi člana 65. stav 2. ZKP BiH, koja takvu ulogu nedvosmisleno propisuje.

(Rješenje sudije za prethodni postupak broj: S1 2 K 028778 18 Krn od 19.06.2018. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]