BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#4440
Saber vs. Norway

(br. 459/18), 17.12.2020. Povreda člana 8. EK
Aplikant je Mohammed Imran Sabre, norveški državljanin, rođen 1978. godine. Živi u Oslu.

Slučaj se tiče odnosa povjerljivosti između advokata i klijenta, te pravni spor zbog policijskog pretresa aplikantovog mobitela.

Aplikantov mobitel je oduzela policija 23. novembra 2015. godine u sklopu krivične istrage koja je vođena protiv dvije osobe zbog zavjere radi njegovog ubistva. Policija je željela pretražiti telefon kako bi rasvijetlila moguće sukobe između osumnjičenih i aplikanta.

Aplikant je izjavio da se na njegovom telefonu nalazila e-pošta i SMS prepiska sa dva advokata koji su ga branili u drugom krivičnom predmetu, u kojem je on bio osumnjičeni (postupak koji je završen oslobađajućom presudom 2019. godine). Policija i aplikant su se složili da podatke kopirane s njegovog telefona prvo moraju “prosijati” sudovi i ukloniti sve podatke zaštićene pravnom privilegijom prije nego što policija može izvršiti njihov pregled.

Gradski sud u Oslu pristupio je filtriranju podataka, usred neslaganja oko toga kako bi sud mogao to učiniti u praktičnom smislu, uključujući i to da li može zatražiti pomoć od policije.

Međutim, Gradski sud tada je odustao od postupka filtriranja podataka, jer je Vrhovni sud u međuvremenu donio odluku - koja nije povezana sa slučajem aplikanta - ukazujući da bi zapravo policija trebala filtrirati takve podatke.
Sve njegove naknadne žalbe, konačno na Vrhovnom sudu u junu 2017. godine, bile su uzaludne. Kopija telefonskih podataka aplikanta vraćena je policiji na pregled i policija je u tom kontekstu
izdala izvještaj 9. novembra 2017. godine.

Aplikant se žali da su postupci u vezi s pretraživanjem i oduzimanjem podataka sa njegovog mobitela, preko kojeg se odvijala prepiska između njega i njegovih advokata, prekršili njegova prava iz člana 6. (pravo na pravično suđenje) i člana 8. (pravo na poštivanje prepiske).

Evropski sud je, između ostalog, istakao da su postojale proceduralne mjere zaštite u vezi s pretragama i pljenidbama općenito; međutim, Sud je zabrinuo nedostatak uspostavljenog okvira za zaštitu privilegije advokat klijent u slučajevima kao što je ovaj. U svojoj je odluci Vrhovni sud također ukazao na nedostatak odredbi prilagođenih situacijama u kojima podaci stečeni na osnovu privilegije su dio povrede digitalno pohranjenih podataka, te naznačio da bi bilo prirodno regulirati konkretno pitanje koje se pojavilo u ovom slučaju formalnim odredbama zakona. Pitanje koje se postavilo u ovom slučaju nije kao takvo bilo posljedica nalaza Vrhovnog suda, već je poteklo iz nedostatka odgovarajućih propisa.

Nedostatak predvidivosti u ovom slučaju, zbog nejasnoće pravnog okvira i nedostatka proceduralnih jamstava koja se konkretno odnose na zaštitu privilegije advokat klijent, dovelo je do toga da nije ispunjen zahtjev da miješanje mora biti u skladu sa zakonom. Evropski sud je utvrdio kršenje člana 8. Evropske konvencije.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]