BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#1444
Roditeljsko staranje nakon punoljetstva djeteta

Roditeljsko staranje nakon punoljetstva djeteta

Član 158.
(1) Sud u vanparničnom postupku može odlučiti da roditelji ostvaruju roditeljsko staranje i nakon punoljetstva djeteta kojem je oduzeta ili ograničena poslovna sposobnost, ukoliko su roditelji sposobni i pristanu na to.

(2) Ako roditelji više nisu u stanju starati se o djetetu, sud će u vanparničnom postupku odlučiti o prestanku roditeljskog staranja i o stavljanju djeteta pod starateljstvo.

Član 159.
(1) Na roditelje koji ostvaruju roditeljsko staranje nakon punoljetstva djeteta primjenjuju se odredbe ovog Zakona o odgovornostima, dužnostima i pravima roditelja, odnosno o pravima i dužnostima djeteta.

(2) Pravomoćnu odluku o ostvarivanju i o prestanku roditeljskog staranja nakon punoljetstva sud će odmah dostaviti matičaru radi upisa u matičnu knjigu rođenih i zemljišnoknjižnom uredu nadležnog suda na čijem području ta osoba ima nekretnine radi zabilježbe u zemljišnim knjigama.
Evers v. Germany

Evers v. Germany (no. 17895/14), 28.5.2020. Čla[…]

Georgouleas and Nestoras v. Greece (nos. 44612/1[…]

Graner v. France

Graner v. France (no. 84536/17), 28.5.2020. Apl[…]

P.T. v. the Republic of Moldova (no. 1122/12) 26[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja