BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#848
Rješenje o pritvoru-ukidanje pritvora

OSNOVNI SUD U ___________
Broj : _______________________
______, _________ godineOsnovni sud u _______, po sudiji za prethodni postupak P. P., uz učešće zapisničara R.D., u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog C.C., zbog krivičnog djela teške krađe iz člana 232 stav 1 tačka 1 Krivičnog zakona Republike Srpske (KZ RS), postupajući po prijedlogu branioca osumnjičenog advokata M.G. iz _____ za ukidanje pritvora, a na osnovu člana 193 stav 1 Zakona o krivičnom postupku (ZKP), donosi


R J E Š E Nj E


Na osnovu člana 193 stav 1 Zakona o krivičnom postupku UKIDA SE pritvor protiv osumnjičenog C.C. određen rješenjem ovog suda broj: _______ od __________ godine i osumnjičeni se ima odmah pustiti na slobodu.


O b r a z l o ž e nj e


Rješenjem ovog suda broj: __________ od _______ godine protiv osumnjičenog C.C. određen je pritvor u trajanju od mjesec dana koji po tom rješenju može trajati do ________ godine. Pritvor je određen zbog postojanja razloga iz člana 189 stav 1 tačka b) ZKP.

U toku istrage, odnosno dana ________ godine branilac osumnjičenog M.G., advokat iz ______, podnio je prijedlog za ukidanje pritvora osumnjičenom obrazlažući ga time da su obezbjeđeni dokazi zbog kojih je pritvor određen tako što su saslušani svjedoci N.N. i M.M. dana _______ godine i da se slijedom toga, a shodno članu 189 stav 2 ZKP-a, pritvor treba ukinuti.

Postupajući u smislu člana 193 stav 1 ZKP-a ovaj sud je prethodno saslušao Okružnog tužioca RR iz čijeg izjašnjenja od _______ godine proizilazi da su svjedoci N.N. i M.M. zaista saslušani u toku istrage dana __________ godine, da su na taj način obezbjeđeni dokazi zbog kojih je pritvor određen i da slijedom toga ne stoje razlozi za dalje zadržavanje osumnjičenog u pritvoru.

Razmatrajući prijedlog za ukidanje pritvora osumnjičenom i izjašnjenje tužioca ovaj sud je odlučio kao u izreci ovog rješenja iz sljedećih razloga:

Pritvor protiv osumnjičenog je određen zbog postojanja razloga iz člana 189 stav 1 tačka b) ZKP-a, odnosno jer su postojale naročite okolnosti koje su ukazivale da će on ometati krivični postupak uticajem na svjedoke N.N. i M.M. koji su se trebali saslušati u toku istrage koje je naredilo Okružno tužilaštvo u ________ zbog osnovne sumnje da je osumnjičeni C.C. počinio krivično djelo teške krađe iz člana 232 stav 1 tačka 1 KZ RS. Navedeni svjedoci su saslušani i time obezbjeđeni ovi dokazi čime su prestali razlozi za dalje zadržavanje osumnjičenog u pritvoru. Pored toga, a shodno odredbama člana 188 stav 2 i 3 ZKP-a, trajanje pritvora mora biti svedeno na najkraće nužno vrijeme, a on ukinut čim prestanu razlozi na osnovu kojih je određen.

S obzirom na sve naprijed izloženo ovaj sud smatra da je prijedlog za ukidanje pritvora osnovan, zbog čega je u smislu člana 193 stav 1 ZKP-a odlučeno kao u izreci ovog rješenja.


Zapisničar Predsjednik vijeća

R. D. P.P.POUKA: Protiv ovog rješenja tužilac može izjaviti žalbu vijeću ovog suda u roku od 3 (tri) dana, računajući od dana prijema ovog rješenja.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]