BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1120
Regionalna TAIEX radionica „Pravosuđe, društvo i mediji“

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH (VSTV BiH) u saradnji sa Instrumentom za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije (TAIEX) organizuje dvodnevnu regionalnu radionicu „Pravosuđe, društvo i mediji“ koja će se održati 11. i 12. aprila 2016. godine, s početkom u 9:15 sati u hotelu Bristol u Sarajevu.

Cilj radionice jeste ukazati na važnost i utjecaj odnosa s javnošću na kreiranje javnog mnijenja o pravosuđu, unapređenje komunikacije i saradnje s medijima i korisnicima sudova kao i povećanje pristupa pravdi i transparentnost pravosuđa u BiH. Također važna komponenta radionice je uspostavljanje saradnje i razmjena iskustava sa zemljama članicama Evropske unije.

Prvi dan radionice posvećen je temama vezanim za transparentnost i odgovornost pravosuđa, pristup pravdi iz perspektive medija te poboljšanje komunikacijskih kanala između pravosuđa i medija.

Drugi dan radionice biti će posvećen evropskim primjerima iz prakse kada su odnosi između pravosuđa i medija u pitanju, kao i temi o stereotipima u komunikaciji između pravosuđa i medija, a učesnici će imati priliku da učestvuju u praktičnom radu radionice, te daju prijedloge i sugestije s ciljem unapređenja odnosa s medijima i povećanja transparentnosti rada pravosudnih institucija.

Radionicu će otvoriti Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a BiH. Radionici će prisustvovati predsjednici sudova kao rukovodioci pravosudnih institucija koji predstavljaju sudove u javnosti i u medijima, službenici u sudovima koji su u okviru svojih institucija zaduženi za odnose sa medijima i javnosti kao i predstavnici medija.

izvor: http://epravo.ba
Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

Şık v. Turkey

Şık v. Turkey (No. 2) (br. 36493/17), 24.11.20[…]

Bardali vs Switzerland

Bardali v. Switzerland (br. 31623/17), 24.11.2020.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Nema načina da dođe do neke prevare. Šta se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja