BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2195
Računovodstveni standardi u BiH

Ukoliko namjeravati otvoriti kompaniju u BiH, zakonska obaveza je imati sklopljen Ugovor sa certificiranim računovođom. Bez ovog ugovora nećete moći ni završiti proces registracije vašeg preduzeća jer ćete ovaj ugovor morati priložiti prilikom registracije preduzeća u nadležnoj službi.

Kvalitetan i dobro informisan računovođa spasit će vas muka u radu sa bh. administrativnim aparatom i vršiti kontrolu da vaše preduzeće posluje u skladu sa regulativom BiH. Ukoliko angažirate takvog računovođu i poštujete pravila, smanjujete mogućnost problema sa poreskom inspekcijom.AccountingBanners3.pngRačunovodstveni poslovi u BiH obuhvataju evidentiranje poslovnih promjena, stanja i kretanja sredstava i izvora sredstava, iskazivanje rezultata poslovanja, utvrđivanje prihoda i dobiti, odnosno prihoda i rashoda, obezbjeđenjem sljedećih evidencija i obračuna:

vođenje glavne knjige i dnevnika odnosno glavnog finansijskog knjigovodstva prema analitičkom kontnom planu koje usvoji nadležni organ korisnika usluga,
analitička evidencija stalnih sredstava i sitnog inventara sa obračunom amortizacije, odnosno ispravkom vrijednosti,
analitička evidencija u okviru glavne knjige, investicionih ulaganja prema investicionom programu,
analitička evidencija kupaca i dobavljača i ostalih obaveza i potraživanja,
revalorizacija sredstava prema zakonskim propisima,
izrada periodičnih obračuna i godišnjeg obračuna prema propisima i rokovima i na propisanim obrascima shodno odredbama Zakona o računovodstvu i drugim podzakonskim aktima,
davanje potrebnih stručnih savjeta i informacija iz oblasti računovodstva na zahtjev korisnika usluga.
mjesečni obračun plata sa pripremom i podnošenjem mjesečnih specifikacija (MIP i 2001 forme),
obračun ostalih naknada i koristi za zaposlene koji nemaju status plate,
priprema i podnošenje godišnje prijave plata zaposlenika (GIP forma),
obračun ugovora o djelu i ugovora o autorskim honorarima (ukoliko se pojavi potreba za istim),
mjesečni obračun poreza na dodatnu vrijednost (PDV-a),
sačinjavanje i predaja PDV prijave i popratnog D PDV obrasca,
sravnjenje bankovnih računa (izvodi) i stanja blagajne,
izrada godišnjeg obračuna, te obračun dobiti i poreza na dobit,
izrada mjesečnih izvještaja za Zavod za statistiku FBiH (ukoliko bude zahtjeva iz Zavoda),
izrada svih potrebnih izvještaja za poslovne banke i druge nadležne organe,
usklađenost društva sa važećim zakonskim propisima i regulativom.

Svako računovodstvo privrednog subjekta (preduzeća) odgovorni su za vođenje finansijskih knjiga, pripremu i podnošenje računovodstvenih izvještaja u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu, međunarodnim računovodstvenim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima.
Izvještaji koje ste obavezni podnositi nadležnim institucijama

Računovodstvo privrednog subjekta (preduzeća) podnosi polugodišnji (polugodišnji bilans dobiti i gubitka) i godišnji (godišnji bilans dobiti i gubitka) računovodstveni izvještaj.

Računovodstveni izvještaj mora nedvojbeno i vjerodostojno pokazivati resurs bilansa, obaveze prema drugim izvorima i rezultate poslovanja.

AccountingBanners6.pngPolugodišnji izvještaj mora biti podnesen do kraja jula tekuće godine, dok se godišnji izvještaj podnosi do kraja februara slijedeće godine – za godinu koja je istekla.

Preduzeće se mora pridržavati zakona i standarda u procesu knjigovodstva i polaganja računovodstvenih izvještaja. Standardi su usvojeni u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima i relevantnim uputama EU.

Poslovne knjige vode se u skladu s načelima sistema dvojnog knjigovodstva.

Godišnji i polugodišnji finansijski izvještaji moraju sadržavati računovodstvene izjave:

bilans stanja
bilans uspjeha


AccountingBanners.png

Računovodstvena dokumentacija i arhiviranje

Računovodstvo privrednog subjekta (preduzeća) treba pravilno održavati i arhivirati računovodstvene dokumente, poslovne knjige, računovodstvene i poslovne izvještaje.

Pravila definiraju razdoblja i metode održavanja i čuvanja računovodstvenih isprava, poslovnih knjiga, računovodstvenih iskaza i poslovnih izvještaja.

Računovodstvo privrednog subjekta (preduzeća) u procesu pripreme računovodstvenih izvještaja pridržava se općih načela vrednovanja:

​​​​​načelo kontinuiteta
načelo dosljednosti
načelo opreznosti za bilanse koje sadrže načelo završnice i načelo nejednakosti
načelo uzročnosti prihoda i rashoda
načelo individualnog vrednovanja imovine i obaveza prema drugim izvorima
načelo vremenski vezanog bilansa.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]