BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Autorska i srodna prava, patenti, žigovi, industrijski dizajn i drugo
User avatar
By LegaForum
#4415
Pronalazak

Pronalazak predstavlja intelektualno dobro i predmet zaštite u patentnom pravu, čije norme ustanovljavaju subjektivno pravo pronalazača koje se naziva patent. Drugim riječima, patent je pravo koje pronalazač stiče na svom pronalasku. Međutim, pronalazač tim svojim pravom može raspolagati, pa se kao podnosilac prijave, a kasnije i titular patenta može pojaviti kako fizičko, tako i pravno lice. Uslovi zaštite pronalaska su novost, inventivni nivo i privredna primjenjivost. Da bi bio predmet zaštite, pronalazak mora pripadati svijetu tehnike, a koji danas uključuje fiziku, hemiju, elektrotehniku itd. Patent se u Bosni i Hercegovini stiče odlukom Instituta za intelektualnu svojinu BiH u upravnom postupku koji karakterišu strogi formalizam, visok stepen kompleksnosti i dugotrajnost. Međutim, prednosti koje patent omogućava njegovom titularu su ogromne, budući da pronalazač ima isključivo pravo da na teritoriji na kojoj ima patent privredno koristi zaštićeni pronalazak. Posmatrano sa negativnog aspekta, pronalazač je ovlašćen zabraniti svakom drugom licu korišćenje zaštićenog pronalaska. Koliko je to značajno pitanje najbolje ilustruje primjer nadolazeće vakcine protiv COVID-19. Naime, pronalazač takve vakcine, nakon što za istu dobije patent, ima isključivo pravo na proizvodnju i stavljanje u promet vakcine, čime će nesumnjivo ostvariti ogromnu finansijsku dobit. Takođe, valja naglasiti da titular patenta svoja prava uživa od dana podnošenja prijave, pod uslovom da Institut donese pozitivnu odluku po prijavi, odnosno da donese rješenje o priznanju patenta i upiše ga u registar. Drugim riječima, titular je zaštićen od momenta podnošenja prijave patenta. Patent traje 20 godina od dana podnošenja prijave Institutu.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]