BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#167
PROMJENE KOD UGOVORA U PRIVREDI

Ako ugovor nije odmah izvršen on može od zaključenja pa do ispunjenja pretrpjeti razne promjene.
Moguće su sljedeće promjene ugovora:
1. promjene na strani subjekata tj. promjene ugovornih strana
Promijenjene mogu biti bilo na strani povjerioca ili na strani dužnika. (kad npr. jedna ugovorna strane umre). Promjena povjerioca vrši se ustupanjem potraživanja – cesijom, a promjena dužnika vrši se preuzimanjem duga.
2. promjena sadržine ugovora noviranjem
Ugovorne strane mogu novirati ugovor sporazumom, promjenom predmeta ili cijene ugovora. U slučaju promjene načina isporuke, promjene rokova ili promjene načina plaćanja – neće se raditi o noviranju ugovora (aneks ugovora).
3. promjena sadržine ugovora zbog promijenjenih okolnosti
Prilikom zaključenja ugovora ugovorne strane imaju u vidu ne samo one okolnosti koje postoje u vrijeme zaključenja ugovora nego i koje eventualno mogu nastupiti u budućnosti.
Ugovorne strane su dužne ispuniti ugovor, samo ako se okolnosti koje su postojale u vrijeme zaključenja ugovora, nisu izmijenile, odn. ako su stvari ostale onakve kakve jesu.
Međutim, može se desiti da nastupe okolnosti koje onemogućavaju ispunjenje ugovora ili jednoj strani otežavanju a drugoj olakšavaju ispunjenje ugovora.
U skladu sa zakonom:
1) Ako poslije zaključenja ugovora nastupe okolnosti koje otežavaju ispunjenje obaveze jedne strane, ili ako se zbog njih ne može ostvariti svrha ugovora - u toj mjeri da je očigledno da ugovor više ne odgovara očekivanjima ugovornih strana i da bi, po opštem mišljenju bilo nepravično držati ga na snazi takav kakav je - strana kojoj je otežano ispunjenje obaveze, odn. strana koja zbog promijenjenih okolnosti ne može ostvariti svrhu ugovora može zahtijevati da se ugovor raskine.
2) Raskid ugovora ne može zahtijevati, ako je strana koja se poziva na promijenjene okolnosti bila dužna da u vrijeme zaključenja ugovora uzme u obzir te okolnosti ili ih je mogla izbjeći ili savladati.
Predpostavake za raskidanje zbog promijenjenih okolnosti
Dakle, da bi jedna ugovorna strana, zbog promjenjenih okolnosti, mogla da zahtijeva raskid ili izmjenu ugovora - treba da su kumulativno ispunjeni sljedeći uslovi:
1. da poslije zakljućenja ugovora nastupe okolnosti koje oteževaju ispunjenje obaveze,
2. da ugovorna strana koja se poziva na izmjene okolnosti tu okolnost nije bila dužna niti mogla da predvidi u vrijeme zaključenja ugovora,
3. da je usljed te promijenjene okolnosti postalo otežano ispunjenje obaveza,
4. da je promijenjena okolnost takva da ugovorna strana koja se poziva na nju nije se mogla izbjeći ili savladati.
Ako je promjenjena okolnost nastala nakon isteka roka za ispunjenje obaveze onada ugovorna strana ne može se pozivati na nju i u tom slučaju nema pravo zahtijevati raskid ugovora.
Ovdje spadaju okolnosti kao što su:
1) prirodni događaj,
2) upravne mjere,
3) ekonomske pojave (npr. nagli skok ili pad cijena pojedinih proizvoda, kafe i sl.)

Izvor: www.epravo.ba
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]