BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Pitanja osobnog statusa, zemljišno-knjižni postupci, izvlaštenja i sl.
User avatar
By pravnik
#331
PRODUŽENJE I PRESTANAK RODITELJSKOG PRAVA

Prijedlog za oduzimanje roditeljskog prava može podnijeti drugi bračni partner, može podnijeti organ starateljstva.
Roditelju se može oduzeti roditeljsko pravo ako je svoje roditeljsko pravo grubo zloupotrijebio (neplaćanje izdržavanja, napuštanje djeteta, fizičko nasilje nad djetetom, navođenje seksualno zlostavljanje, i kada jedan roditelj ne da drugome da koristi svoje roditlejsko pravo).
Ukoliko se steknu potrebni uslovi, pokrenuće se postupak za vraćanje roditeljskog prava.
U slučaju da dijete nakon punoljetstva postane retardirano (postane nesposobno za rasuđivanje) može se produžiti roditeljsko pravo.

PORESKI TRETMAN POKLONA I DONACIJA FIZIČKIM LICIMA[…]

U cilju što efikasnijeg i potpunijeg postup[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 23/23 Na os[…]