BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4029
PRIZNAVANJE PRAVA NA GODIŠNJI ODMOR U TRAJANJU DUŽEM OD TRIDESET DANA
Zakon o radu

član 47 stav 1

Ukoliko se utvrdi da zbog prirode posla i uslova rada zaposleni ispunjava uslov na godišnji odmor duži od maksimalno propisanih 30 radnih dana, te ako je poslodavac pravilnikom o radu predvidio takvu mogućnost, postoji osnov za priznavanje tog prava zaposlenom.

"Postoji li mogućnost da se pravilnikom o radu poslodavca utvrdi godišnji odmor u trajanju dužem od 30 dana?

Odredbom člana 47. stav 1. Zakona o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018 - dalje: Zakon) propisano je da radnik, za svaku kalendarsku godinu, ima pravo na plaćeni godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana, a najduže 30 radnih dana, s tim da izuzetno godišnji odmor može da traje i duže od 30 radnih dana, ukoliko je to uređeno kolektivnim ugovorom, a prema prirodi posla i uvjetima rada. Shodno navedenom, Zakonom je propisano da se izuzetak u pogledu dužeg trajanja godišnjeg odmora od maksimalno propisanog može urediti kolektivnim ugovorom u slučaju da to priroda posla i uvjeti rada zahtijevaju.

Imajući u vidu navedeno, mišljenja smo da bi se izuzetak u pogledu dužeg trajanja godišnjeg odmora od maksimalno propisanog mogao utvrditi pravilnikom o radu poslodavca u slučaju da je isti izuzetak, zbog prirode posla i uvjeta rada, predviđen kolektivnim ugovorom koji se na poslodavca primjenjuje."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, br. 03-34/11-758/19 iz 2019. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]