BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5542
PRIHODI LICA IZ NR KINE ANGAŽOVANOG NA POSLOVIMA STRUČNIH USLUGA VEZANIH ZA ISTRAŽIVANjE TRŽIŠTA
Zakon o porezu na dobit

član 52 stav 1

Na isplaćene prihode po osnovu usluga koje obavlja agent u NR Kini (pronalaženje dobavljača, pribavljanje uzoraka robe, kontrola kvaliteta isporučene robe i sl.), pri čemu pomenute usluge predstavljaju stručne usluge vezane za istraživanje tržišta, ne plaća se porez po odbitku uz uslov da isplatilac prihoda - rezident Republike Srpske pribavi Potvrdu o rezidentnosti za korisnika prihoda - nerezidenta koja je izdata od nadležnog organa države korisnika prihoda.

"Privredno društvo "..." d.o.o. obratilo se ovom ministarstvu zahtjevom za mišljenje vezano za plaćanje poreza po odbitku na prihode koje isplaćuju stranom pravnom licu. Naime, društvo uvozi tekstil iz NR Kine i po tom osnovu angažovan je agent iz te zemlje koji obavlja usluge pronalaženje dobavljača, pribavljanje uzoraka robe, kontrola kvaliteta isporučene robe i sl. koje agent posebno fakturiše...

Članom 45. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015, 1/2017 i 58/2019 - dalje: Zakon) propisano je da se porez po odbitku plaća za stručne, naučne, tehničke i obrazovne usluge (istraživanje tržišta, reklama i promocija, rukovođenje, konsalting, poresko i poslovno savjetovanje, revizorske, računovodstvene, pravne usluge, edukaciju i druge slične usluge). Dakle, usluge koje obavlja agent u NR Kini (pronalaženje dobavljača, pribavljanje uzoraka robe, kontrola kvaliteta isporučene robe itd.) predstavljaju stručne usluge vezane za istraživanje tržišta na koje se plaća porez po odbitku primjenom stope 10%, ukoliko ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno.

S tim u vezi, treba imati u vidu odredbe koje se odnose na ostali dohodak, odnosno član 21. stav 1. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji su zaključili Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i Narodna Republika Kina ("Sl. list SFRJ-Međunarodni ugovori", br. 16/1989) kojim je propisano da se dijelovi dohotka rezidenta države ugovornice bez obzira gdje nastaju, o kojima se ne govori u prethodnim članovima ovog ugovora oporezuju se samo u toj državi (u konkretnom slučaju u NR Kini). Odredbom člana 52. stav 1. Zakona propisano je da ukoliko se prihod nerezidenta ostvaren u Republici Srpskoj, prema odredbama ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, oporezuje samo u državi nerezidenta, isplatilac prihoda - rezident Republike Srpske ("..." d.o.o.) dužan je da pribavi Potvrdu o rezidentnosti za korisnika prihoda - nerezidenta koja je izdata od nadležnog organa države korisnika prihoda (NR Kine), ne stariju od godinu dana.

Prema tome, privredno društvo "..." d.o.o. uz pribavljenu potvrdu o rezidentnosti agenta iz NR Kine ne stariju od godinu dana, na isplaćene prihode po osnovu gore navedenih usluga ne plaća porez po odbitku."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-3451/21 od 4.1.2022. godine)

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]