BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudska praksa Bosne i Hercegovine, Sudska praksa Brčko distrikta BiH, Sudska praksa Republike Srpske BiH
User avatar
By pravnik
#3178
Presuda Ustavnog suda U 22 / 16

Ustavni sud FBiH neustavnim proglasio odredbe pet federalnih zakona

Ustavni sud FBiH proglasio je neustavnim odredbe pet federalnih zakona koji propisuju da se za određene pravne poslove mora imati notarski obrađena isprava, ne ostavljajući nikakvu drugu mogućnost.
Riječ je o odredbama zakona o registraciji poslovnih subjekata, o stvarnim pravima, o zemljišnim knjigama, o nasljeđivanju i Porodičnog zakona, koje se naslanjaju na član Zakona o notarima koji je još 2015. godine proglašen neustavnim.

Presuda Ustavnog suda FBiH u predmetu U-22/19 danas je javno objavljena u Palati pravde u Sarajevu, nakon čega su notari poručili da će ići u daljnju pravnu bitku.

Potpredsjednik Federacije BiH Milan Dunović je objasnio da je Zakon o notarima FBiH osporen 2015. godine po zahtjevu nekadašnje potpredsjednice Spomenke Mičić koja je pokrenula zahtjev za ocjenu ustavnosti 2010. godine.

"Godine 2015. član 73. je proglašen neustavnim i nakon toga Vlada FBiH i Parlament FBiH nisu uradili ništa kada je riječ o usaglašavanju Zakona o notarima s Ustavom FBiH. Sljedeći korak je bio da pokrenem zahtjev za ocjenu ustavnosti šest zakona. Iz skraćenog obrazloženja se vidi da je prihvaćena neustavnost članova u pet zakona. U Zakonu o izvršnom postupku nije", kazao je Dunović.

Navodi kako je suština u tome da građani sada imaju mogućnost slobode izbora.

"Do sada građani nisu imali pravo na slobodu izbora. Ono što je zabrinjavajuće, pokazala je presuda, jeste tvrdnja da je Zakonom o notarima ozbiljno narušena pravna sigurnost i vladavina prava u FBiH. To su ozbiljene stvari preko kojih se ne može prelaziti. Zato sam pokrenuo zahtjev za ocjenu ustavnosti svih šest zakona", rekao je Dunović.

Dunović navodi da inače Zakon o notarima nikad ne bi bio prilagođen i da građani ne bi imali izbora.

"Postoji rok od šest mjeseci da Parlament uskladi Zakon o notarima i pet preostalih zakona s Ustavom FBiH. Sljedeći korak je na Ministarstvu pravde da to pripremi i pošalje u proceduru. Praktično, sada će građani imati pravo da određene dokumente rade sami. U prošlosti je bila obaveza notarski obrađene izrade. Cijene notarskih usluga su bile neprilagođene realnim mogućnostima građana", zaključio je Dunović.

Predsjednik Notarske komore FBiH Zdenko Puljić, s druge strane, poručuje da je odluka Ustavnog suda takva kakva jeste i da će notari ići u daljnju pravnu bitku kada dobiju otpravak presude.

"Presude neću komentirati. Idemo do kraja. Građani sada mogu očekivati veću pravnu sigurnost, zato što će se ugovori pisati kao i do sada. Prije se završavalo u zatvoru kad su neke agencije pisale, razni nadripisari. Ako budu pisale stručne osobe, onda smo mi dobili kao notari, jer ćemo imati gotovu ispravu.
Građani će dobiti, ako ovo bude ovako, skuplju uslugu. Naplatit će je onaj što piše ugovor ili pravni akt, a naplatit će je i notar. Bit će dupla naplata. Monopola nema nikakvog", rekao je Puljić.

Napominje da od milion i 200 hiljada notarski obrađenih isprava, koliko su napravili notari u FBiH, ima pet-šest slučajeva da se vodi osporavanje isprava.

"Nijedna još nije dobila pravomoćnost da nije pravno valjana. Notarska stručnost je dokazana. Čekat ćemo otpravak pravne presude, vjerujem da ćemo ponovo ići s apelacijom Ustavnom sudu BiH. Nismo išli na aplikaciju prema Strazburu, ali postoji spremnost da i to uradimo", kazao je Puljić.Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
USTAVNI SUD
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Broj: U-22/16
Sarajevo, 06.03.2019. godinePresuda sa kratkim obrazloženjem za javnu objavu


Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu Potpredsjednika
Federacije Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti odredbi čl. 29., 34., 35. i 36. Zakona o
registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine; čl. 53., 82.,147.,190.,278.
i 305. Zakona o stvarnim pravima; čl. 41. i 58. Zakona o zemljišnim knjigama Federacije
Bosne i Hercegovine; čl. 70., 128., 130., 131., 136., 147., 163., 167., 176. i 237. Zakona o
nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine; čl. 238. i 258. Porodičnog zakona Federacije
Bosne i Hercegovine i člana 23. Zakona o izvršnom postupku, na osnovu člana IV.C.3.10.(2)
a) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon održanih sjednica Suda s javnom
raspravom, na sjednici Suda o vijećanju i glasanju, održanoj 06.03.2019. godine, donio je
sljedeću:


PRESUDU:


1. Utvrđuje se da član 29. tačka 2) u dijelu koji glasi: „notarski obrađen" i tačka 3) u
dijelu koji glasi: „notarski utvrđen" i član 36. stav (1) u dijelu koji glasi: „notarski
obrađene" Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br.: 27/05,68/05,43/09 i 63/14) nisu u skladu sa
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;

Utvrđuje se da su čl. 34. i 35. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine;


2. Utvrđuje se da član 53. stav (2) u cjelini i stav (3) u dijelu koji glasi: "u kojem slučaju
ta isprava mora biti notarski obrađena", član 82. stav (2), član 147. stav (5), član 190.
stav (1) u dijelu koji glasi: "u formi notarski obrađene isprave", član 278. stav (2) u
dijelu koji glasi: "mora biti u obliku notarski obrađene isprave i" i član 305. stav (2)
Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH", br.: 66/13 i 100/13)
nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;


3. Utvrđuje se da član 41. stav (2) Zakona o zemljišnim knjigama Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.: 58/02, 19/03 i 54/04) nije u
skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;
Utvrđuje se da je član 58. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine;


4. Utvrđuje se da član 128. u dijelu koji glasi: „u formi notarski obrađene isprave", član
130. stav (1) u dijelu koji glasi: "koji mora biti u formi notarski obrađene isprave",
član 131. stav (3) u dijelu koji glasi: „učinjen u formi notarski obrađene isprave i“,
član 136. stav (2) u cjelini i stav (3) u dijelu koji glasi: "u istoj formi", član 147. stav
(1), član 167. stav (3), član 176. stav (2) i član 237. stav (6) u dijelu koji glasi: "Izjava
o primanju nasljeđa ili o odricanju od nasljeđa koja je podnesena sudu mora biti
notarski obrađena, kao i punomoć za davanje nasljedničke izjave" Zakona o
nasljeđivanju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
broj: 80/14) nisu u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine;
Utvrđuje se da su čl. 70. i 163. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine;


5. Utvrđuje se da član 258. stav (2) Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH" br.: 35/05,41/05 i 31/14) nije u skladu sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine;
Utvrđuje se da je član 238. istog Zakona u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine;


6. Utvrđuje se da je član 23. Zakona o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije
BiH", br.: 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 35/12 i 46/16) u skladu sa Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine;


7. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine donosi prelazno rješenje kojim se daje
mogućnost Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine da u roku od najviše šest
mjeseci od dana objavljivanja ove presude u "Službenim novinama Federacije BiH"
uskladi odredbe zakona koje su utvrđene kao neustavne sa Ustavom Federacije Bosne
i Hercegovine, do kada se iste mogu primjenjivati;


8. Presudu objaviti u "Služebnim novinama Federacije BiH" i službenim glasilima
kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]