BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#1859
Presuda u predmetu Vaskrsić protiv Slovenije

Evropski sud za ljudska prava je 25. aprila 2017. godine donio presudu u predmetu Vaskrsić protiv Slovenije.

Podnositelj predstavke je gospodin Vaskrsić, državljanin Slovenije, rođen 1980. godine. Pozivajući se na član 1. Protokola broj 1 uz Konvenciju, on se žalio da je prodaja njegove kuće na javnoj aukciji za 50% tržišne vrijednosti, u izvršnom postupku radi naplate duga od 124 Eura, predstavljala neproproporcionalno mješanje države u njegovo pravo na imovinu.

Sud je utvrdio je da je u ovom predmetu došlo do povrede prava na imovinu, zaštićenog članom 1 Protokola broj 1 uz Konvenciju. U presudi se između ostalog navodi da je Država u ovom slučaju propustila da uspostavi pravičnu ravnotežu između cilja i sredstva izvršenja, imajući naročito u vidu nisku vrijednost duga koji je naplaćen u izvršnom postupku kroz sudsku prodaju podnositeljeve nekretnine (kuće) i činjenicu da domaće vlasti nisu razmotrile druga prigodna i manje opterećujuća sredstva izvršenja.

Podnositelju je dosuđen iznos od 77.000 eura na ime materijalne štete, 3.000 eura na ime nematerijalne štete i 5.000 eura na ime troškova postupka.

Odluku na engleskom jeziku možete preuzeti putem HUDOC baze, broj predmeta: 31371/12.

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]