BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By pravnik
#2505
Prekid zastare u nasljednom pravu

Član 388. i 389. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima

Prethodno podnesena tužbe ima za posljedicu prekid roka zastarjelosti samo ako je bila uspješna, odnosno ako je parnica završila na način da je tužbeni zahtjev usvojen.

Iz obrazloženja:Tužiteljica je prethodno podnijela tužbu kojom je tražila poništenje ugovora o poklo‐ nu koji je zaključen između prednika tužiteljice i tužene, sa kojim je pravosnažno odbijena, a predmetnim tužbenim zahtjevom traži da se po osnovu tog istog ugovora o poklonu utvrdi da je povrijeđen njen nu‐ žni nasljedni dio. Kako je tužiteljica odbijena sa tužbenim zahtjevom za poništenje navedenog ugovora, to primjenom odredbe člana 389. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima nije došlo do prekida zastare, pa je prvostepeni sud pogrešno raspravio materijalno pravni prigovor zastare, kod činjenica da je tužba u ovoj pravnoj stvari podnijeta sudu dana 26.06.2006. godine, što je po proteku zakonskog roka iz člana
44. Zakona o nasljeđivanju kojim je propisano da se smanjenje raspolaganja testamentom može tražiti u roku od 3 godine od proglašenja testamenta, a vraćanje poklona u roku od 3 godine od smrti ostavioče‐ ve. Time su nastupile pravne posljedice iz člana 360. Zakona o obligacionim odnosima, po kojem je tuži‐ teljica mogla zahtjevati povredu prava na nužni nasljedni dio redukcijom dara, odnosno poklona.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu broj: 65 0 P 048662 16 Gž 2 od 08.06.2016.godine, revizija odbačena rješenjem Vrhovnog suda Federeacije Bosne i Hercegovine broj: 65 0 P 048662 16 Rev od 21.02.2017. godine.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]