BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4656
Službeni glasnik BiH, broj 24/21
Na osnovu člana 29. stav (4) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19), a u vezi sa članom 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO JAVNIM OGLASIMA ZA MART 2021. GODINE


I


1. Edin Topčagić postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za saradnju sa inostranim institucijama u Odsjeku za međunarodnu saradnju Sektora za standarde i međunarodnu saradnju, Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, počev od 15.03.2021. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Riad Zornić postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za testiranje sistema bezbjednosti u Odsjeku za podršku i bezbjednost sistema Tehničkog sektora, Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, počev od 15.03.2021. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

III


1. Emina Čerim, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za unos i kontrolu obračuna plata u Odsjeku za finansijsko-materijalne poslove Sektora za pravne i finansijske poslove - Služba za zajedničke poslove institucija BiH, počev od 15.03.2021. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

IV


1. Željka Kuldija postavlja se na radno mjesto stručni saradnik iz oblasti borbe protiv terorizma u Odsjeku za borbu protiv terorizma Sektora za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, ratnih zločina i zloupotrebe narkotika, Ministarstvo sigurnosti BiH, počev od 22.03.2021. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

V


1. Bojan Ćeklić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik - energetski menadžer u Odsjeku za mašinska postrojenja i instalacije Sektora za investiciono i tekuće održavanje - Služba za zajedničke poslove institucija BiH, počev od 25.03.2021. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

VI


1. Nedim Kulašin postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za administraciju baza podataka u Odsjeku za komunikacije i upravljanje informacionim strukturama Sektora za informaciono komunikacione tehnologije, Agencija za statistiku BiH, počev od 01.04.2021. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

VII


1. Jasmin Tirić, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za građevinske poslove u Odsjeku za arhitektonsko-građevinske poslove Sektora za investiciono i tekuće održavanje - Služba za zajedničke poslove institucija BiH, počev od 01.04.2021. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

VIII


1. Kemal Pilav, postavlja se na radno mjesto viši stručni saradnik za fizičko obezbjeđenje u Odsjeku za unutrašnje obezbjeđenje Sektora za unutrašnje obezbjeđenje - Služba za zajedničke poslove institucija BiH, počev od 01.04.2021. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B2 platnog razreda državnih službenika.

IX


1. Dragana Pranjić, postavlja se na radno mjesto stručni saradnik za pisarnicu i arhivu u Odsjeku za pravne i opće poslove Sektora za pravne, finansijske poslove i javne nabavke - Služba za zajedničke poslove institucija BiH, počev od 01.04.2021. godine.

2. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B1 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-146-3/21
12. aprila 2021. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]