BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#1112
Predsjednik VSTV BiH sa saradnicima posjetio institucije EU u Briselu
Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV), na čelu sa predsjednikom VSTV-a Milanom Tegeltijom, u čijem sastavu su bili i Admir Suljagić, direktor Sekretarijata VSTV-a, Hajro Pošković, zamjenik direktora Sekretarijata VSTV-a, Admir Katica, šef Kabineta Predsjedništva VSTV-a, i Francesco Caruso, viši međunarodni stručnjak za pravna pitanja, posjetili su institucije EU u Briselu kako bi razgovarali o rezultatima ostvarenim u procesu pravosudne i zakonodavne reforme, te tekućim procesima i daljim prioritetima.

Tokom posjete, predstavnici VSTV-a su imali priliku da razmijene mišljenja sa Kristijanom Dan Predom, članom Evropskog parlamenta i izvjestiocem za Bosnu i Hercegovinu, Kristijanom Danijelsonom, generalnim direktorom Generalnog direktorata za susjedsku politiku i proširenje (DG Near), Mihaelom Matuelom, šefom Odjela za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju pri DG Near, Markom Jornom, šefom Odjela za međunarodnu i međuinstitucionalnu saradnju pri Generalnom direktoratu za pravosuđe i Mihaelom Pavukom, desk za BiH pri Sektoru za Zapadni Balkan, Evropska služba za spoljne poslove (EEAS).

Teme razgovora su bile zadaci VSTV-a u procesu reforme pravosuđa u oblastima koje spadaju u njegove nadležnosti, među kojima su kao posebno prioritetne prepoznate: unapređenje sistema odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija i jačanje sistema disciplinske odgovornosti, unapređenje sistema, procedura i kriterija za imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija i jačanje integriteta, te sistema za sprečavanje i borbu protiv sukoba interesa kroz izradu smjernica za sve nosioce pravosudnih funkcija.

Kada je riječ o nezavisnosti pravosuđa, predstavnici VSTV-a su kao ključni krajni cilj budućih reformi identifikovali ustavne garancije nezavisnosti pravosuđa, kao i dalje jačanje budžetske samostalnosti pravosuđa.

VSTV je takođe izrazio svoje nezadovoljstvo predloženim mehanizmom koordinacije koji je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo, i u kome se ne predviđa učešće VSTV-a, pri čemu su zanemareni tehnički kapaciteti ove institucije, kao i njena institucionalna uloga kao jedinstvenog državnog tijela zaduženog za osiguravanje nezavisnosti, efikasnosti, integriteta i profesionalnosti pravosuđa u BiH.

Predstavnici EU su iskazali svoju punu podršku VSTV-u i njegovoj ulozi u osiguravanju nezavisnosti pravosuđa, te pokretanju i provođenju reformi pravosuđa, te najavili pokretanje procesa procjene postojećeg stanja kao koraka ka daljem institucionalnom razvoju u okviru naznačenih područja. Predstavnici EU su takođe naglasili značaj jačanja nezavisnosti pravosuđa, posebno na način da se predvide neophodne ustavne garancije, kao i važnost VSTV-a u unapređenju reforme pravosuđa u kontekstu procesa pristupanja BiH Evropskoj uniji.

Izvor: http://epravo.ba

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]