BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#928
BOSNA I HERCEGOVINA
BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE APELACIONI SUD BRČKO DISTRIKTA Broj: 097-0-Su-15-000770
Brčko, 17.11.2015. godine
http://www.epravo.ba


Na osnovu članova 18. i 19. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju Bosne i Hercegovine, te člana 7. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Apelacionom sudu Brčko distrikta BiH, povodom dopisa Krivičnog- prekršajnog odjeljenja Osnovnog suda Brčko distrikta BIH broj 096-0-Su-15-0003546 od 02.11.2015. godine, vezano za postavljanje branioca osumnjičenim odnosno optuženim u krivičnim postupcima pred Osnovnim sudom Brčko distrikta BiH u smislu člana 45. stav 6. i 46. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta BiH, sjednica Krivičnog odjeljenja Apelacionog suda Brčko distrikta BiH je dana 17.11.2015. godine, usvojila slijedeće

PRAVNO SHVATANjEU smislu odredbi člana 45. stav 6. Zakona o krivičnom postupku Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, sud će u pravilu osumnjičenom, odnosno optuženom postaviti branioca kojeg sam izabere sa predočene liste advokata sa teritorije Brčko distrikta BiH i advokata Kancelarije za pravnu pomoć Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu: lista branilaca), odnosno uvijek će mu se postaviti branilac sa liste branilaca ako osumnjičeni, odnosno optuženi sam ne izabere branioca.

U smislu člana 46. stava 3. istog zakona, osumnjičenom, odnosno optuženom će se postaviti branilac kojeg on sam izabere sa predočene liste branilaca.

Izuzetno, zavisno od svakog pojedinačnog slučaja, cijeneći pri tom interes odbrane i zahtjeve ekonomičnosti postupka, sud može osumnjičenom odnosno optuženom postaviti i branioca sa teritorije Bosne i Hercegovine koji se ne nalazi na predočenoj listi branilaca, ako osumnjičeni odnosno optuženi na tome insistira, pozivajući se na poseban odnos povjerenja između njega i tog branioca.

https://www.advokat.attorney/

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]