BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#1959
Poštovani,

molim da mi odgovorite da li starosni penzioner (preko 65 g.) koji redovno prima penziju i koji je ponovo u radnom odnosu po Ugovoru o radu za koji se uredno plaćaju svi porezi i doprinosi ima pravo na bolovanje tj. privremenu spriječenost za rad.
U pitanju je moj otac koji koristi isključivo zdravstveno osiguranje po osnovu radnog odnosa - obaveznog osiguranja, ima urednu zdravstvenu knjižicu..markicu kao i svaki drugi zaposleni.
Navodim Zakon o radu čl.8 koji garantuje ista prava zaposlenim bez obzira na starost itd. tj. zabranjuje diskriminaciju, čl.11. Zakona o zdr.osiguranju FBiH koji osigurava ravnopravni polozaj u pogledu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja te čl.114. Zakona o PIO FBIH , koji starosnim penzionerima ne sprječava isplatu penzije ako ponovo zasnuju radni odnos.
Molim da mi odgovorite da li s obizom na zakonske odredbe, te na njegovu starosnu dob i radno pravni status, postoje uslovi za utvrđivanje privremene sprijecenosti za rad koje je sastavni dio obaveznog zdr.osiguranja svakog zaposlenog?
Napominjem da je od prvostepene i drugostepene ljekarske komisije
Zavoda za zdravstveno osiguranje TK odbijen sa nalazom:
"S obzirom na starosnu dob pacijenta i radno pravni status, ne postoje uslovi za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad imenovanog ''.

Znači li to da starosni penzioneri koji ponovo stupe u redovan radni odnos i moraju da plaćaju sve obaveze mogu da koriste samo dio zakonom garantovanih prava zato što su stari i što su kao penzioneri ponovo zasnovali radni odnos.

Na drugostepenoj komisiji USMENO mi je rečeno da ocjenu i mišljenje o privremenoj spriječenosti za rad zaposlenika daju do 67 godina starosti zaposlenika. Molim da mi kažete gdje ovo piše?

Hvala.
Grubnyk v. Ukraine

Grubnyk v. Ukraine Povreda člana 5. st. 1 EK; N[…]

Ragı Zarakol v. Turkey

Ragı Zarakol v. Turkey Povreda člana 5. EK […]

Kotilainen i drugi protiv Finske Nema povrede[…]

Aggerholm vs. Denmark

Aggerholm vs. Denmark (br. 45439/18), 15.9.2020. […]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja