BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudske odluke u BiH
User avatar
By LegaForum
#3445
Pravo na slobodu okupljanja
Zulkuf Murat Kahraman
v. Turkey,
br. 65808/10


Aplikant je oglašen krivim zbog učešća u demonstracijama.
Postojanje „miješanja“ u pravo na slobodu okupljanja kada je aplikant negirao svoje sudjelovanje u demonstracijama. Pogledajte paragraf 45 presude za faktore koje treba uzeti u obzir prilikom razmatranja navedenog pitanja.
Pravo da se ne inkriminira, iako nije posebno spomenuto u članu 6. Konvencije, opšte je priznat međunarodni standard.
Neprihvatanje da krivična osuda predstavlja „uplitanje“ zbog činjenice da podnosilac predstavke negira bilo kakvu uključenost u sporna djela, bi u praktičnom smislu značilo da je aplikant lišen zaštite prema Konvenciji.
Uporedite sa predmetom Kasparov and Others v. Russia, br. 21613/07, paragrafi 72-73 presude, 3. listopada 2013. Utvrđena povreda člana 11. Konvencije.
X.protiv Poljske

X.protiv Poljske (br. 20741/10), 16.9.2021. Povred[…]

Inmobilizados y Gestiones S.L. v. Spain (br. 79530[…]

Volodina protiv Rusije

Volodina protiv Rusije (br. 2) (br. 40419/19),[…]

Pintar and Others v. Slovenia (br. 49969/14 i četi[…]