BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4022
PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU ČLANA PORODICE POGINULOG BORCA
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

čl. 77 i 78

Bez obzira da li je poginuli borac bio u radnom odnosu ili ne, član njegove porodice ima pravo na porodičnu penziju.

"... u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 134/2011 - dalje: Zakon) članovi porodica poginulih boraca ostvaruju i pravo na porodičnu penziju bez obzira da li je poginuli borac bio u radnom odnosu, te ... se kontinuirano vrši povećanje (usklađivanje) penzija u skladu sa Zakonom.

Dakle, po istom činjeničnom osnovu, jedan član porodice poginulog borca može ostvariti porodičnu invalidninu u visini od 329,64 KM i porodičnu penziju u visini od 374,00 KM."(Mišljenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske, br. 16-03/1-011-5/15 od 24.2.2013. godine)

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]