BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Parnicni postupak u Bosni i Hercegovini
#4530
TUŽITELJ JE PREKLUDIRAN TUŽBOM U POGLEDU OZNAČAVANJA VRIJEDNOSTI SPORA AKO SE TUŽBENI ZAHTJEV NE ODNOSI NA NOVČANI IZNOS.

TAKO NAZNAČENU VRIJEDNOST SPORA OVLAŠTEN JE MIJENJATI SAMO SUD, POD USLOVIMA PROPISANIM ODREDBOM ČLANA 321. STAV (3) ZPP.

(Pravni stav usvojen na sjednici Građanskog odjeljenja VSFBiH održanoj dana 9.10.2019. godine)
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]