BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#166
PRAVNA PRIRODA UGOVORA U PRIVREDI

­ Svi ugovori u privredi imaju obligaciono-pravno dejstvo, a ne stvarno-pravno dejstvo. To znači da zaključeni ugovori predstavljaju samo pravni osnov (iustus titulus), a predaja stvari predstavlja način sticanja. Dakle, zaključenjem ugovora u privredi nastaje obligaciono-pravni odnos. npr. zaključenjem ugovora o pšrodaji, ne se prenosi vlasništvo nad robom. Zaključenje ugovora predstavlja samo pravni osnov sticanja (iustus titulus), dok je za prenos vlasništva potrebna predaja stvari, a kada su u pitanju nekretnine i upis u zamljišne knjige.
­ Svi ugovori u privredi, ili večina njih, su dvostrano obavezni i predpostavljaju uzajamno ispunjavanje obaveza.

Izvor: www.epravo.ba

Pozdrav imam sljedeći upit: put do naše p[…]

Prijedlog za izvršenje Dostavljam uz pri[…]

U R E D B U O USLOV1MAI NAČINU POLAGANJA STRUČNO[…]

Uredba O NAČINU FINANSIRANJA I UPRAVLJANJA GARANC[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja