BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5482
Službene novine Federacije BiH, broj 53/22
Na osnovu člana 11. stav (5) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 75/21), federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta donosi


PRAVILNIK O IZGLEDU I SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA OSNIVANJE OBRTA/SRODNE DJELATNOSTI


Član 1.
(Sadržaj)

Ovim pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj Zahtjeva za osnivanje obrta/srodne djelatnosti.

Član 2.
(Izgled i sadržaj Zahtjeva za osnivanje obrta/srodne djelatnosti)

(1) Obrazac Zahtjeva za osnivanje obrta/srodne djelatnosti sastoji se od 7 odjeljaka:

- Odjeljak 1 – Osnovni podaci (obavljanje djelatnosti, vrsta djelatnosti, zanimanje, način obavljanja, državljanstvo, poslovna sposobnost, vanjskotrgovinsko poslovanje, šifra i opis djelatnosti);

- Odjeljak 2 – Podaci o vlasniku obrta/srodne djelatnosti, ortaku u zajedničkom obavljanju obrta/srodne djelatnosti i voditelju obrta/srodne djelatnosti;

- Odjeljak 3 – Podaci o firmi i sjedištu obrta/srodne djelatnosti;

- Odjeljak 4 – Podaci o poslovnom prostoru;

- Odjeljak 5 – Podaci o izdvojenom poslovnom prostoru;

- Odjeljak 6 – Podaci o voditelju obrta/srodne djelatnosti u izdvojenom poslovnom prostoru;

- Odjeljak 7 – Ostali podaci

(2) Obrazac zahtjeva bijele je boje, formata A4, odštampan je uz ovaj pravilnik i njegovim je sastavnim dijelom.

Član 3.
(Popunjavanje Zahtjeva za osnivanje obrta/srodne djelatnosti)

Obrazac Zahtjeva za osnivanje obrta/srodne djelatnosti popunjava fizičko lice koje ga podnosi, a nadležno tijelo dužno je podatke iz Zahtjeva unijeti u Obrtni registar.

Član 4.
(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj 07-02-21/22
29. juna 2022. godine
Mostar


Ministar
Amir Zukić, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]