BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Ugovori razne osnove, odgovornost za štete po raznim osnovana, izvanugovorni odnosi, osiguranja...
User avatar
By pravnik
#99
PRAVILA O UGOVORNOJ ODGOVORNOSTI ZA ŠTETU

- Ako dužnik ne ispuni obavezu ili je ne ispuni u svemu kako ona glasi ili zakasni sa njenim ispunjenjem, tada povjeriocu pripada pravo da pored zahtjeva koji se odnosi na ispunjenje obaveze traži i naknadu štete, naravno ukoliko je zbog toga pretrpio štetu.
- Ako je ispunjenje obveze postalo nemoguće onda mu pripada samo pravo na naknadu štete.
- Dužnik se može osloboditi odgovornosti za prouzrokovanu štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoju obvezu, odnosno da je zakasnio sa ispunjenjem zbog okolnosti koje nije mogao predvidjeti, izbjeći, otkloniti, a ni spriječiti. Ovdje se radi o okolnostima koje su nastupile nakon zaključenja ugovora, a koje imaju karakter više sile (požar, poplava, ekonomske i upravne mjere).
- Dužnik odgovara po kriteriju predpostavljene krivnje i teret oslobađanja od odgovornosti za štetu pada na njega.
- Zakon predviđa mogućnost proširenja, ograničenja i isključenja ugovorne odgovornosti za štetu, ako je to ugovarači predvide ugovorom:
a) Tako ugovarači mogu proširiti odgovornost dužnika za slučaj za koji dužnik inače ne bi odgovarao.
b) Zakon ne dozvoljava isključenje odgovornosti dužnika za štetu prouzrokovanu namjerno ili krajnjom nepažnjom, a moguće je isključenje od odgovornosti za štetu prouzrokovanu običnom nepažnjom.
c) Moguće je ograničenje odgovornosti za štetu tako da se unaprijed odredi najviši iznos naknade, osim ako to nije u očitom nesrazmjeru sa štetom.
- Ako ima krivnje povjerioca ili lica za koja on odgovara – primjenjuje se pravilo o podjeljenoj odgovornosti.

Izvor: Attorney

Službene novine Federacije BiH, broj 95/22 Na osno[…]

ISPLATA DOBITI OSNIVAČU IZ REPUBLIKE ITALIJE Zakon[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 94/22 Ustavni[…]

ZAKON O IZVRŠENJU BUDŽETA REPUBLIKE SRPSK[…]