BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1997
Povezana privredna drustva

(Pojam)

1. Povezana društva čine dva ili više društava u skladu sa ovim zakonom, koja se međusobno povezuju i to:
1. učešćem u osnovnom kapitalu ili udjelima (društva povezana kapitalom);
2. putem ugovora (društva povezana ugovorom);
3. putem kapitala i putem ugovora (mješovito povezana društva).
2. Povezana društva iz stava (1) ovog člana obuhvataju jedno vladajuće i jedno ili više zavisnih društava.
3. Povezana društva organiziraju se kao koncern, holding, poslovno udruženje ili drugi oblik organiziranja u skladu sa ovim zakonom.
4. Privredna društva povezuju se u skladu sa propisima kojim se uređuje zaštita konkurencije.

www.epravo.ba

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]