BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2091
Povećanje osnovnog kapitala dioničkog društva

1. Povećanje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke koju, na prijedlog nadzornog odbora, donosi skupština dioničkog društva dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa po svakoj klasi dionica.
2. Izuzetno, za iznos investicionih ulaganja po zaključenom kupoprodajnom ugovoru u postupku privatizacije, nakon što kupac izvrši sve ugovorom preuzete obaveze, može se povećati osnovni kapital društva u skladu sa odredbama ovog zakona i Zakona o tržištu vrijednosnih papira.

www.epravo.ba

SIC - Sociedade Independente de Comunicaç&a[…]

Pravilnik o CEMT dozvolama 2021

Službeni glasnik BiH, broj 46/21 Na osnovu člana 2[…]

Vlasnik sam stambenog objekta koji se nalazi blizu[…]

Upit

Ukoliko ti i majka zakljucete ugovor o dozivotnom […]