BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By LegaForum
#3905
POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ

Na osnovu člana 96. Zakona o radu („Službene novine Feeracije BiH” br. 26/16 i 89/18) ___________________________ (naziv i adresa poslodavca), kojeg zastupa ________________ (u daljem tekstu: Poslodavac), dana _____ godine donosi,

ODLUKU O OTKAZU UGOVORA O RADU

I
Radniku ___________________ (ime i prezime radnika) (u daljem tekstu: Radnik), daje se redovni otkaz Ugovora o radu broj: _________ koji je zaključen _________ godine, zbog ekonomskih razloga.

II
Otkazni rok određuje se u skladu s članom ____ Ugovora o radu iz tačke I ove odluke i počinje teći dostavom ove odluke Radniku.

III
Pravo Radnika na otpremninu i visina otpremnine određuje se u skladu sa članom 111. Zakona o radu.Obrazloženje: Zbog smanjenja obima poslovanja usljed širenja virusa COVID-19, te donesenih mjera Vlade FBiH i posljedičnog smanjenog obima poslovanja, te potrebe za smanjenjem troškova izazvanih ekonomskom situacijom u zemlji, poslodavac nije u mogućnosti osigurati Radniku obavljanje poslova na kojima je do sada radio, kao ni drugih prava koje ostvaruje u skladu sa Zakonom o radu.

Za Poslodavca:
_______________

Preporuka: Ukoliko nije došlo do potpune obustave procesa rada, nego se ugovori o radu otkazuju zbog smanjenja obima poslovanja, poslodavac bi u obrazloženju odluke trebao navesti da nije u mogućnosti radnika prerasporediti na drugo radno mjesto, niti ga prekvalifikovati ili dokvalifikovati za rad na drugo radno mjesto.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]