BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
User avatar
By pravnik
#1199
Poslovno komuniciranje

“Communication - the human connection – is the key to personal and career success.”

- Paul J. Meyer

Komunikacija – jedna od najčešće korištenih riječi današnjice. Komuniciramo svakodnevno i komuniciramo sa svima, lično, poslovno, verbalno, neverbalno, pismeno, usmeno, preko znakova, poruka… Ali, koliko to zaista uspješno i radimo?

Ako uzmemo komunokologiju kao interdisciplinarnu nauku, koja se bavi izučavanjem svih vrsta komuniciranja, i koja svoje uporište pronalazi u naukama i vještinama kao što su: besjedništvo, retorika, gramatika, filozofija, psihologija, lingvistika itd., možemo da kažemo da imamo dobar temelj i dobar krov za uspješnu komunikaciju. Možemo je slobodno nazvati prvom i osnovnom karikom u izučavanju mnogih naučnih disciplina jer je utkana u sve segmente našeg života.

Način na koji komuniciramo predstavlja vještinu koja se može naučiti i uvježbati. Vještina komuniciranja predstavlja aktivnost duha, koju vremenom i iskustvom možemo mijenjati i oblikovati . Ona će nas, ako je doživimo dovoljno ozbiljno, uputiti na vještinu življenja, ljepotu odnosa sa ljudima i podizanju kulturoloških osobina. Ona je permanentan i veoma bitan proces koji podrazumijeva slanje i primanje tj. dvosmjeran protok informacija, sa ciljem razmjene ideja.

Poslovna komunikacija pomaže organizacijama u boljem funkcionisanju i ostvarivanju uspjeha na poslovnom planu. Dobra i pozitivna komunikacija među zaposlenima, ali i prema javnosti organizacije dovodi do uspješnijeg rada, s tim i željenog profita i zarade, što je cilj većine u poslovnom svijetu. Komunikacija je vitalan dio poslovanja, organizacije i menadžmenta, ona je veoma bitan faktor na osnovu kojeg stvaramo pozitivan utisak o organizaciji i može predstavljati granicu između uspjeha i neuspjeha. Susretljivost, tačnost, urednost su kvaliteti koje, između ostalog, doprinose pozitivnom stavu. Neurednost, nepregledna, nepotpuna ili čak netačna informacija uticaće na stvaranje negativnog utiska.

Da li je potrebno da napomenemo da bi prioritet svakog poslovnog čovjeka trebao biti da vještinom dobrog komunikatora može profesionalno da predstavi kompaniju, osigura razumijevanje u timu i poboljša rezultate poslovanja. Vješta, pozitivna komunikacija znači poslovni uspjeh, a njena važnost dodatno se ističe kada su u pitanju poslovi upravljanja, prodaje, odnosa s klijentima, saradnja sa korisnicima usluga, kao i u svakodnevnom timskom radu. Čak i izvanrednost bez sposobnosti komuniciranja bezvrijedna je u bilo kakvom poslovnom poduhvatu.

U današnjem savremenom konkurentnom poslovnom svijetu trajna edukacija, usavršavanje u skladu sa najnovijim trendovima i saznanjima iz svijeta vještine komuniciranja su osnovni imperativi poslovnog uspjeha. Poslovna komunikacija će se poboljšati neprestanim radom zaposlenih na sebi, radom menadžera na podsticanju kreativnosti i prezentaciji zaposlenih koji će na svome radnom mjestu prepoznati svoje prilike za ostvarenjem sebe kao cjelokupne osobe. Započnite se pripremati za svoj posao, radite na sebi, učite i čitajte svaki dan, postat ćete dobar govornik i uspješno se snalaziti u poslovnom okruženju.

„Write to be understood, speak to be heard, read to grow.“

— Lawrence Clark Powell

Izvor: http://www.bosna-forum.eu

ZAKON O OČUVANJU KULTURNOG I ISTORIJSKOG NASLJEĐA[…]

Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]