BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#1974
Poslovna korespondencija

Sva poslovna pisma i narudžbe društva moraju sadržavati:
1. punu firmu i adresu sjedišta društva;
2. punu firmu i adresu sjedišta podružnica društva;
3. naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je društvo upisano;
4. broj računa sa nazivom i sjedištem finansijske organizacije kod koje društvo drži račun, ukoliko društvo ima više računa za svaki od njih;
5. porezni identifikacioni broj društva.

www.bosna-forum.eu

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH P[…]

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI […]

NOVČANA NAKNADA PO OSNOVU NEZAPOSLENOSTI Član 36[…]

Jadranka Stanišić sudija Vrhovnog suda Repu[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja