BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#5595
Radnik ima prebivalište u RS-u a firma je registrovan sa sjedištem u FBiH. Radnik traži odsustvo sa rada za vjerski praznik po zakonu o radu RS-a. Da li primijeniti odredbe toga zakona ili zakona o radu FBIH?

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]