BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#3992
POREZNI TRETMAN PRIHODA OSTVARENOG OD UZIMANJA OPREME U ZAKUP OD PRAVNOG LICA IZ AUSTRIJE
Odluka o ratifikaciji Konvencije između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u pogledu poreza na dohodak i imovinu

član 6 stav 2

Ukoliko prihod od najma opreme od pravnog lica iz Austrije ne podliježe odredbama člana 6. stav 2, člana 5. stav 3. ili člana 12. Konvencije između Republike Austrije i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u pogledu poreza na dohodak i imovinu, pravo oporezivanja pripada Bosni i Hercegovini, dok u ostalim slučajevima pravo oporezivanja pripada Austriji.

"Koji je porezni tretman prihoda ostvarenog od uzimanja opreme u zakup od pravnog lica iz Austrije?

U skladu sa članom 38. stav 1. Zakona o porezu na dobit ("Sl. novine FBiH", br. 15/2016 - dalje: Zakon) propisano je da se porez po odbitku obračunava na prihod koji je ostvario nerezident obavljanjem povremene djelatnosti na teritoriji Federacije, osim prihoda koji se može pripisati poslovnoj jedinici nerezidenta u Federaciji.

Članom 35. stavom 1. Zakona, ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je ratificirala ili na bazi notifikacije prihvatila Bosna i Hercegovina primjenjuju se kod oporezivanja dobiti ili prihoda nerezidenta i imaju prioritet u odnosu na odredbe ovog zakona.

Konvencija između Republike Austrije i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u pogledu poreza na dohodak i imovinu objavljena je u "Sl. glasniku BiH - Međunarodni ugovori", br. 7/2011 - dalje: Konvencija.

Slijedom navedenih odredbi i informacija iz vašeg upita u kojem samo navodite da uzimate opremu u zakup od pravnog lica iz Austrije, naglašavamo da porezni tretman tako ostvarenog prihoda ovisi od vrste prihoda/dobiti koju plaćate prema nerezidentu iz države sa kojom imamo potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja odnosno njegove klasifikacije prema odredbama Konvencije.

Naime, ukoliko oprema po svojim funkcijama zadovoljava odredbe člana 6. stava 2. Konvencije, pravo oporezivanja pripada Bosni i Hercegovini, i tako realiziran prihod je oporeziv prema odredbi člana 38. Zakona. Ukoliko oprema u skladu sa svojim funkcijama zadovoljava odredbe člana 5. stav 3. Konvencije, pravo oporezivanja pripada Bosni i Hercegovini, i tako realiziran prihod podliježe odredbama člana 7. stav 8. Zakona.

Naposlijetku, ukoliko prihod od najma opreme ne podliježe odredbama člana 6. stava 2. ili člana 5. stav 3. ili člana 12. Konvencije, već se primjenjuje odredba člana 21. Konvencije, pravo oporezivanja pripada Austriji, jer se primjenjuje odredba člana 35. Zakona."(Izvod iz Mišljenja Federalnog ministarstva finansija, br. 05-14-2-5548/18-1 od 26.10.2018. godine)

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]