BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#5601
PORESKI TRETMAN POKLONA I DONACIJA FIZIČKIM LICIMA
Zakon o porezu na dohodak

član 8 stav 4 tačka 17)

Pokloni odnosno donacije ukupne vrijednosti do deset hiljada konvertibilnih maraka na godišnjem nivou dati fizičkim licima ne podliježu plaćanju poreza na dohodak i doprinosa.

"Mišljenje u vezi poreskog tretmana donacija/poklona fizičkim licima. U zahtjevu je navedeno da "..." d.o.o. pored donacija pravnim licima, daje poklone fizičkim licima - korisnicima svojih usluga u vidu robe (mobilni telefoni, tableti i sl.). U tom smislu, postavljeno je pitanje da li se na poklone i donacije koje daju fizičkim licima bez bilo kakve protivusluge od strane tih lica, obračunavaju porezi i doprinosi, te da li su isti poreski priznati rashodi u visini do 3% od ukupnog prihoda.

Članom 16. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015, 1/2017 i 58/2019) propisano je da su donacije u humanitarne, socijalne, kulturne i sportske svrhe poreski priznat rashod u iznosu do 3% od ukupnog prihoda u toj poreskoj godini. Znači, citiranom odredbom propisano je da su donacije po navedenom osnovu kod donatora poreski priznat rashod do 3% od ukupnog prihoda ostvarenog u toj poreskoj godini.

U skladu sa članom 8. stav 4. tačka 17) Zakona o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr., 66/2018, 105/2019, 123/2020, 49/2021, 119/2021 i 56/2022) porez na dohodak ne plaća se na poklone ukupne vrijednosti do 10.000 KM na godišnjem nivou. Dakle, pokloni fizičkim licima do 10.000 KM nisu oporezivi. Takođe, članom 21. Zakona o doprinosima ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017, 112/2019, 49/2021, 119/2021 i 56/2022) propisano je da se doprinosi ne plaćaju na prihode koji ne predstavljaju dohodak ili koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak.

Shodno naprijed navedenom, pokloni/donacije ukupne vrijednosti do 10.000 KM na godišnjem nivou date fizičkim licima ne podliježu plaćanju poreza na dohodak i doprinosa. Isto tako, rashodi po osnovu donacija/poklona dati pravnim i fizičkim licima su poreski priznat rashod u visini do 3% od ukupnog prihoda u toj poreskoj godini."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-2802/22 od 23.9.2022. godine)
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]