BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#2647
PONUDA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA U PRIVREDI

Ponuda je jednostrana izjava volje upućena određenom licu s ciljem zaključenja ugovora. Stavljanjem ponude ponudilac daje unaprijed svoj pristanak na uslove koji su u ponudi sadržani tako da njeno eventualno prihvatanje od strane ponuđenog lica dovodi do nastanka ugovora.
Ponuda i prihvatanje ponude, dakle dvije su radnje iz kojih se sastoji zaključenje ugovora.
Da bi jedna izjava volje imala pravna dejstva ponude potrebno je da budu ispunjeni slijedeći uslovi:

1. esencialia negoti –ponuda mora sadržavati sve bitne elemente predviđene za taj ugovor npr. predmet i cijena kod prodaje,zakupnina i predmet kod zakupa.

2. anismus contrahendi- ponuda mora da sadrži jasnu i ozbiljno izraženu volju ponudioaca da sa određenim licem i pod određenim uslovima hoće da zaključi ugovor.

3. Ponuda mora da potiče od budućeg ugovarača ili njegovog punomoćnika jer u protivnom nedostaje izjava volje ponudioca. Ako u ponudi stoji termin neobavezno ili bez obaveze ili neka slična klauzula onda nije riječ o ponudi već o obavještenju ili reklami s ciljem da druga strana stavi ponudu

4. ponuda mora biti upućena određenom licu tj. budućem ugovaraču a u protivnom to su prospekti, cjenovnici ili javno obećanje nagrade.

5. Ako je ponuda učinjena prisutnom licu ili telefonom, prihvat ponude mora biti odmah

6. ako je ponuda učinjena odsutnom licu putem pisma, telegrama onda se prihvat ponude mora izvršiti do isteka roka naznačenog u pismu ili telegramu, ali ne duže od 8 dana.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]