BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#2702
Podaci o imovini sudija i tužilaca postaju javni u 2019

VSTV je odlučio da će od naredne godine javnosti biti dostupni podaci o imovini nosilaca pravosudnih funkcija. Međutim, podaci o gotovini koju posjeduju će ostati tajni.

Prve imovinske kartone nosilaca pravosudnih funkcija VSTV planira objaviti polovinom 2019. godine. (Foto: CIN)

Piše: Centar za istraživačko novinarstvo (CIN)

Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV) od naredne godine uvodi sistem elektronskog podnošenja finansijskih izvještaja sudija i tužilaca koje će potom javno objavljivati.

VSTV je usvojio Pravilnik o podnošenju, provjeri i obradi finansijskih izvještaja sudija i tužilaca kojim se, između ostalog, definiše način na koji će nosioci pravosudnih funkcija morati svake godine dostavljati podatke o svojoj i imovini članova svojih domaćinstava, odnosno supružnika i djece.

Novi sistem podnošenja finansijskih izvještaja trebao bi stupiti na snagu 1. januara 2019. godine.

Podaci koji bi uskoro trebali biti dostupni javnosti su: prihodi od osnovnih i drugih plaćenih aktivnosti, informacije o nekretninama i vozilima, način i vrijeme sticanja te njihova nabavna vrijednost, druga imovinska i finansijska sredstva u vrijednosti preko 5.000 KM, pokloni i donacije od preko 25 KM koji su primljeni u vezi sa obavljanjem funkcije kao i oni koji su primljeni privatno i kojima je vrijednost veća od 500 KM.

Sudije i tužioci će još morati dostaviti podatke i o svim ulaganjima i dionicama, obavezama i zaduženjima koje imaju kao i o aktivnostima od kojih nisu ostvareni prihodi, a koji se od njih traže „u svrhu sprečavanja sukoba interesa“. Osim imovine, VSTV od sudija i tužilaca traži da navedu i sve srodnike koji su zaposleni u pravosuđu.

Međutim, ovi podaci neće biti dostupni javnosti. Prema Pravilniku, javno će biti objavljena samo imena i prezimena sudija i tužilaca. Neće biti dostupni ni podaci o iznosima gotovine koju oni posjeduju.

Pravilnikom je ostavljena mogućnost članovima porodice da odbiju dati podatke o svojoj imovini, ali nije navedeno pod kojim okolnostima je to moguće, odnosno koji su validni razlozi za odbijanje.

Prema Pravilniku, VSTV će vršiti formalne, redovne i vanredne provjere finansijskih izvještaja koji, između ostalog, podrazumijevaju provjeru postojanja balansa između finansijskih priliva i odliva te provjeru tačnosti podataka, upoređivanjem sa podacima iz drugih izvora – zemljišnih knjiga, poreznih, sudskih i drugih evidencija.

Netačni podaci i druge nepravilnosti u izvještaju bit će prijavljeni disciplinskom tužiocu.

VSTV je prije tri godine odbio dostaviti podatke o imovini sudija i tužilaca na traženje novinara Centra za istraživačko novinarstvo i Televizije N1, iako su u Instituciji ombudsmena za ljudska prava zaključili da takve informacije ne smiju predstavljati zaštićene podatke.

VSTV je smatrao da tražene informacije sadrže lične podatke o bračnim drugovima i djeci sudija i tužilaca te da bi njihovo objavljivanje predstavljalo povredu privatnosti trećih lica. Nisu pristali ni da dostave informacije iz kojih će ukloniti lične podatke, obrazloživši da podaci o imovini sadrže lične podatke koji su zaštićeni Zakonom o zaštiti ličnih podataka.

www.epravo.ba

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]