BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
User avatar
By LegaForum
#3902
PLAĆENO ODSUSTVO ZBOG PREKIDA RADA

Na osnovu člana 53. i 81. stav (3) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16 i 89/18) i člana __ Pravilnika o radu, _____________________________ (naziv i adresa poslodavca), kojeg zastupa ____________________ (u daljem tekstu: Poslodavac), dana ____________ godine donosi

ODLUKU O PREKIDU RADA

I
Zbog smanjenja obima poslovanja u okolnostima pandemije virusa COVID-19, obustavlja se rad od ______________________(navesti datume/period).

II
Ova odluka se odnosi na __________ sve /ili određene sektore / radnike Poslodavca.

III
Radnici iz tač. I i II ove odlukeza vrijeme prekida rada ostvaruju pravo na naknadu plaće u visini ________________ (navesti iznos ili postotak plaće).

IV
Ova odluka vrijedi do opoziva, o čemu će radnici biti pravovremeno obaviješteni.

Za Poslodavca:
______________
Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 18/21 Na os[…]

Nezvanično ime

Zahvaljujem.

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja