BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prekršajno pravo i prometna pitanja i nezgode
By Nidžan
#4668
Imam pitanje koje se tiče nacina plaćanja prekrsajnog naloga (izdat od strane Porezne uprave)
Naime, dobili smo prekrsajni nalog koji glasi na ime odgovorne osobe u pravnom licu pa me zanima:
1. da li se plaćanje može izvrsiti sa računa pravnog lica a u ime odgovornog lica ili
2. plaćanje mora biti striktno sa bankovnog računa te odgovorne osobe

Ne mogu naći nijedan konkretan propis o ovome

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]