BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Statusna pitanja, razvodi braka, alimentacije, roditeljsko pravo, skrbništvo, imovinska pitanja u braku itd.
#4024
OVLAŠĆENjE ZA PRIZNAVANjE DIPLOMA STEČENIH NA STRANIM FAKULTETIMA
Zakon o visokom obrazovanju

čl. 117, 118 i 128

Ovlašćenje za priznavanje visokoškolskih diploma stečenih u inostranstvu imaju isključivo republički organi u entitetima Bosne i Hercegovine, dok javne isprave stečene u SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i javne isprave stečene na akreditovanim visokoškolskim ustanovama na teritoriji Republike Srbije, imaju pravno dejstvo kao isprave stečene na teritoriji Republike Srpske.

"... bez obzira na fragmentiranost propisa o priznavanju u BiH kojih ima, kako na nivou BiH, tako i na nivou entiteta i kantona, nijedan od ovih propisa, a ni međunarodnopravni propisi u ovoj oblasti, ne poznaju pojam „nostrifikacije izdate od strane međunarodnih obrazovnih institucija“. Postupak nostrifikacije je od 2006. godine zamijenjen postupkom priznavanja, a ovu proceduru ne može izvršiti nijedna „međunarodna obrazovna institucija“ ... već isključivo organi entiteta i kantona tj. Republike Srpske i kantona u Federaciji BiH koji su stvarno nadležni za postupak priznavanja stranih visokoškolskih diploma. ...

Kada je riječ o diplomama iz Republike Srbije, u skladu sa odredbom člana 128. Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 73/2010, 104/2011, 84/2012 i 108/2013), Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske ne sprovodi postupak priznavanja za javne isprave stečene na teritoriji bivše SFRJ do 06.aprila 1992. godine i javne isprave i dokumente iz člana 4. i 5. Sporazuma o uzajamnom priznavanju dokumenata u obrazovanju i regulisanju statusnih pitanja učenika i studenata ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005) stečene na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj. Javne isprave iz stava 1. ovog člana imaju isto pravno dejstvo kao javne isprave izdate na teritoriji Republike Srpske."(Mišljenje Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, br. 07.050/052-6188/14 od 8.9.2014. godine)

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]