BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sve o izvršnom postupku u Bosni i Hercegovini
#4073
OSTVARIVANjE PRAVA NA ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU NA DOSUĐENE TROŠKOVE PARNIČNOG POSTUPKA
Zakon o parničnom postupku

član 177 stav 1

Pravo na zakonsku zateznu kamatu na dosuđene troškove parničnog postupka se može ostvarivati tek po proteku paricionog roka za dobrovoljno ispunjenje obaveze i to u izvršnom postupku.

Obrazloženje:

"Međutim, tuženi je dužan dosuđene troškove parničnog postupka tužitelju isplatiti u paricionom roku, dakle ta obaveza nije dospjela, pa se u parnici o tom zahtjevu ne može odlučivati, već tužitelj pravo na kamatu na troškove postupka može ostvariti samo u izvršnom postupku, ukoliko plaćanje tih troškova postupka od strane tuženog ne bude izvršeno u paricionom roku. Dakle, tužitelj pravo na kamate na dosuđene troškove postupka može ostvarivati tek po proteku paricionog roka za dobrovoljno ispunjenje obaveze, a sa protekom tog roka prvostepena presuda stiče svojstvo izvršnosti i u odnosu na ovu obavezu tuženog."(Presuda Kantonalnog suda u Tuzli, 32 0 Rs 146539 14 Rsž od 14.11.2017. godine)


https://www.anwalt-bih.de

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]