BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Sudovi u Bosni i Hercegovini
User avatar
By pravnik
#14
OSNOVNI SUDOVI RS

O OSNOVNIM SUDOVIMA RS

Osnovni sudovi osnivaju se za područje jedne ili više opština.

Osnovni sudovi su:

Osnovni sud u Banjoj Luci za područje opština Banja Luka i Laktaši;
Osnovni sud u Bijeljini za područje opština Bijeljina, Ugljevik i Lopare. Osnovni sud u Bijeljini ima odjeljenje van sjedišta suda u Loparama za područje opštine Lopare;
Osnovni sud u Višegradu za područje opština Višegrad, Rudo, Rogatica i Ustiprača. Osnovni sud u Višegradu ima odjeljenje van sjedišta suda u Rogatici za područje opštine Rogatica;
Osnovni sud u Vlasenici za područje opština Vlasenica, Šekovići, Han Pijesak i Milići;
Osnovni sud Gradišci za područje opština Gradiška i Srbac. Osnovni sud u Gradišci ima odjeljenje van sjedišta suda u Srpcu za područje opštine Srbac; 6. Osnovni sud u Derventi za područje opština Derventa i Bosanski Brod. Osnovni sud u Derventi ima odjeljenje van sjedišta suda u Bosanskom Brodu za područje opštine Bosanski Brod;
Osnovni sud u Doboju za područje opština Doboj i Petrovo;
Osnovni sud u Zvorniku za područje opština Zvornik i Osmaci;
Osnovni sud u Kotor Varoši za područje opština Kotor Varoš, Čelinac i Kneževo. Osnovni sud u Kotor Varoši ima odjeljenje van sjedišta suda u Kneževu za područje opštine Kneževo;

10.Osnovni sud u Modriči za područje opština Modriča, Vukosavlje, Šamac, Pelagićevo i Donji Žabari. Osnovni sud u Modriči ima odjeljenje van sjedišta suda u Šamcu za područje opštine Šamac, Pelagićevo i Donji Žabari;

11.Osnovni sud u Mrkonjić Gradu za područje opština Mrkonjić Grad, Šipovo, Jezero, Istočni Drvar, Drinić, Kupres u Republici Srpskoj i Ribnik;

Osnovni sud u Novom Gradu za područje opština Novi Grad, Kostajnica i Krupa na Uni;
Osnovni sud u Prijedoru za područje opština Prijedor, Oštra Luka i Kozarska Dubica. Osnovni sud u Prijedoru ima odjeljenje van sjedišta suda u Kozarskoj Dubici za područje opštine Kozarska Dubica;
Osnovni sud u Prnjavoru za područje opštine Prnjavor;
Osnovni sud u Sokocu za područje opština Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Lukavica, Kasindol i Trnovo. Osnovni sud u Sokocu ima odjeljenje van sjedišta suda u Istočnom Sarajevu za područje opština Istočno Sarajevo, Kasindol i Trnovo;
Osnovni sud u Tesliću za područje opštine Teslić;
Osnovni sud u Trebinju za područje opština Trebinje, Ljubinje, Berkovići, Bileća, Istočni Mostar, Nevesinje i Gacko. Osnovni sud u Trebinju ima odjeljenje van sjedišta suda u Nevesinju za područja opština Nevesinje, Gacko i Istočni Mostar;
Osnovni sud u Foči za područje opština Foča, Kalinovik i Čajniče;
Osnovni sud u Srebrenici za područje opština Srebrenica i Bratunac.

NADLEŽNOSTI OSNOVNIH SUDOVA RS

Osnovni sud je nadležan:

U krivičnim predmetima:
a) da u prvom stepenu sudi:

- za krivična djela za koja je zakonom propisana kao glavna kazna novčana

kazna ili kazna zatvora do 10 godina, ako posebnim zakonom nije određena

nadležnost drugog suda;

- za krivična djela za koja je posebnim zakonom određena nadležnost

osnovnog suda;

- za krivična djela za koja je Sud Bosne i Hercegovine prenio nadležnost na

osnovni sud;

- u svim krivičnim postupcima protiv maloljetnika;

b) da postupa tokom istrage i nakon podizanja optužnice u skladu sa zakonom;
v) da odlučuje o vanrednim pravnim lijekovima kad je to zakonom predviđeno;
g) da odlučuje o brisanju osude i prestanku mjera bezbjednosti i pravnih posljedica

osude, na osnovu sudske odluke; i

d) da postupa po molbama za pomilovanje u skladu sa zakonom;
U građanskim predmetima da u prvom stepenu sudi:
a) u svim građanskim sporovima; i
b) u vanparničnom postupku.
U prekršajnim predmetima da u prvom stepenu odlučuje:
a) u svim prekršajnim predmetima;
b) da odlučuje o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.
U drugim predmetima:
a) da provodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno;
b) da određuje mjere obezbjeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno;
v) da rješava u posebnim postupcima, ako zakonom nije drugačije određeno;
g) da obavlja zemljišno-knjižne poslove, u skladu sa zakonom;
d) da pruža pravnu pomoć sudovima u Bosni i Hercegovini;

đ) da vrši poslove međunarodne pravne pomoći, ako zakonom nije određeno da neke

od tih poslova vrši okružni sud;

e) da vrši poslove upisa u registre pravnih lica i samostalnih preduzetnika ako je to

zakonom utvrđeno; i

ž) da vrši druge poslove određene zakonom.

U sudovima se mogu osnivati sudska odjeljenja radi odlučivanja o stvarima iz iste pravne oblasti, a u svim osnovnim sudovima osnivaju se prekršajna odjeljenja. Prekršajno odjeljenje ima predsjednika odjeljenja, kojeg iz reda sudija imenuje predsjednik suda.

Usljed nedostatka prostora u osnovnom sudu prekršajno odjeljenje svoje poslove iz nadležnosti osnovnog suda može obavljati i izvan sjedišta osnovnog suda.

Odluku o mjestu prekršajnih odjeljenja izvan sjedišta osnovnih sudova donosi ministar pravde Republike Srpske uz prethodno pribavljeno mišljenje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]