BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Prava iz radnog pravnog odnosa, socijalne naknade, otkazi, bolovanja, porodiljno, sindikati itd.
#2766
Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2019. godinu

(„Sl. novine FBiH“, broj 100/18) (14.12.2018.)

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.491,00 KM – za slobodna zanimanja,
b) 881,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
c) 393,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 745,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,
b) 339,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,
c) 339,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,
d) 339,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,
e) 393,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca. 3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 393,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2018. godine je 1.355,00 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

www.epravo.ba
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]