BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu
#4563
Osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu

U Službenim novinama Federacije BiH broj 7/21 od 27.01.2021. godine objavljena je nova osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2021. godinu.OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2021. GODINU


1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa člankom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:


a) 1.609,00 KM – za slobodna zanimanja,

b) 951,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 424,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 424,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.


2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz članka 12. stavka 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa člankom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 805,00 KM – za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 366,00 KM – za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 366,00 KM – za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 366,00 KM – za samostalnu djelatnost taxi prijevoza,

e) 424,00 KM – za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.


3. Za obveznike doprinosa iz članka 6. točka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 424,00 KM.


4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2020. godine je 1.463,00 KM.


5. Ove osnovice će se objaviti u “Službenim novinama Federacije BiH”.


Broj 04-02-2-247/21

21. siječnja 2021. godine

Službeni glasnik BiH, broj 66/23 ODLUKA VISOKOG PR[…]