BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Privredno pravo i pravo društava, firme, doo, dionička društva, javne nabevke...
User avatar
By pravnik
#134
OSNIVAČKI AKT DRUŠTVA Kako se osniva privredno društvo - Osnivački akt?

Privredno društvo se osniva osnivačkim aktom.
­ Za osnivanje privrednog društva, zakonom je propisana stroga forma.
­ Ako ga zasniva jedna osoba, osnivački akt je odluka - što je samo slučaj kod d.o.o. i d.d..
­ Kada društvo osnivaju dvije ili više osoba oni zaključuju ugovor i on predstavlja osnivački akt.
­ Donošenje osnivačkog akta je osnov za upis u registar i on je strogo formalan akt. Po Zakonu o privrednim društvima, osnivački akt mora biti u pisanom obliku i sa potpisima ovjerenim u skladu sa zakonom. Nedostatak ovjerenog potpisa čini osnivački akt ništavim. Prema Zakonu o notarima osnivačke akte privrednih društava sačinjavaju i obrađuju notari.

Obavezan sadržaj osnivačkog akta su:
1. podaci o osnivačima
2. izbor oblika društva u kojem se organiziraju
3. određuje se firma i sjedište
4. djelatnost koju će vršiti privredno društvo
5. kapital koji unose u društvo i njegova struktura,
Ako društvo osniva jedno lice, dovoljno je da se unesu podaci šta čini osnovni kapital i koliko iznosi. Ako društvo osniva više lica, pored navedenog unosi se i šta ta lica unose kao kapital i zavisno od te vrijednosti određuje se njihov udio u društvu, koji se može izraziti u razlomcima ili procentima. Kod d.n.o udjeli su jednaki, a kod k.d. i d.o.o. udjeli ne moraju biti jednaki. Kod dioničkog društva, vrijednost unesenog kapitala izražava se brojem dionica čija nominalna vrijednost ne može biti niža od 10 KM, a koliko će koji osnivač imati dionica zavisi od visine kapitala koji je unio u društvo.
6. ime osobe koja zastupa (ako je moguće)
7. osobu koju ovlašćuju da podnese prijavu za upis u registar
8. na koji način će se formirati troškovi ako dođe do neuspjeha formiranja društva
To su bitni sastojci osnivačkog akta, a mogu se urediti i neka druga pitanja u skladu sa zakonom. Sve što nije uređeno osnivačkim aktom, uređuje se statutom.

Statut je akt koji se ne mora priložiti prilikom podnošenja prijave za upis osnivanja. Dakle, može i nakon osnivanja, pa ako je statutom propisano da će društvo imati podružnice a nije bilo u osnivačkom aktu, onda će društvo morati podnijeti prijavu da se upišu i podružnice.

Izvor: www.medijator-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]